Tvorba a zpracování projektu

První pololetí

V prvním pololetí budete tvořit jednoduchý projekt u kterého se zaměříme na procvičení týmové práce, kooperace a využití standardizovaných metod.
 

Druhé pololetí

V druhém pololetí se pokusíte yvtvořit formálně správnou žádost o podporu neinvestičního projektu z fondů EU. 
Žádost budete tvořit přímo ve webovémprostředí pro tvorbu žádosti - BENEFIT - na www.eu-zadost.cz
Comments