Seminární práce 1

Seminární práce je na kompetence projektového manažera. Maximálně jednu, dvě normalizované stránky formátu A4.
Odevzdání mailem, ve formátu .PDF do 22. 12. 2009.
Každý jedno téma, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Nekopírujte, přemýšlejte.

Konkrétni rozdělení

Téma / zkratka jména a příjmení / od

Asertivita /VeKo/ 26.12.2009 8:49

Byzys / LK / 23.09.2009 7:58

Čas a fáze projektu / SS / 22.09.2009 11:45

Etika / AHa / 22.09.200911:44

Financování /MD/ 17.12.2009 8:49

Vyjednávání / JT / 22.09.2009 12:37

Komunikace /VG/ 14.12.2009 8:48

Konflikty a krize / SH / 22.09.2009 12:39

Kreativita / LV / 18.09.2009 22:02

Kvalita / ZŠ / 22.09.2009 12:39

Náklady a financování /MD/ 14.12.2009 8:47

Organizace projektu / JP / 22:09.2009 12:36

Personální management / JM / 22.09.2009 12:39

Právo / MB / 22.09.2009 12:37

Požadavky a cíle projektu / KP / 22.09.2009 11:45

Sebekontrola /MJ / 22.09.2009 12:40

Spolehlivost / AHe / 22.09.2009 12:38

Týmová práce / MB / 19.09.2009 09:20

Úspěšnost řízení projektu /TŽ/ 17.12.2009 8:48

Uvolnění /DD/ 27.11.2009 11:02

Vůdcovství / AS / 22.09.2009 12:37

Zdraví atd. / MP / 22.09.2009 12:40

Zdroje /MS/ 14.12.2009 8:47
Comments