Žákovský projekt - první pololetí 2009/2010

Úkol

Žáci vytvoří projekt na jedno ze dvou témat
- ples
- zahraniční zájezd

Skupiny


Žáci pracují ve skupinách - skupiny jsou dány a jejich složení nelze změnit!

Obsah projektu

- projektová fiše - ať je jasno o co půjde, SMART - popište cíl projektu, dbejte na to, aby splňoval SMART
- Logický rámec - dbejte a pořádně popište logická rámec projektu
- časový plán projektu - vytvořte časový plán projektu (jaký chcete) a vyznačte kritickou cestu. (nezepomeňte na to, že do doby trvání projektu musíte zahrnuot veškerou přípravu akce)
- finanční plán projektu - rozpočet projektu dle kategorií a plán čerpání
- personání obsazení projektu

Příklad rozpočtu máte zde - tabulka-rozpocet.ods

ċ
Libor Olbrich,
16. 12. 2009 23:34
Comments