Podpora výuky‎ > ‎

Projektové řízení

Definice projektu podle ISO 10006: Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.
 
Budeme se věnovat projektovému řízení, je třeba si uvědomit, že projektové řízení není o přesných definicích a pojmech, ale žese jedná spíše o návody, příklady dobré praxe a podobně. Proto "hodiny" na dalších stránkách berte jako návod, ukázaní směru, návrh postupu, řešení.
Každý další tématický celek spíše rozšiřuje a doplňuje ten předcházející (než, že by na něj navazoval).
 

Tématické celky

Základní pojmy projektového řízení

Obecná tvorba projektu

Podpora projektu

Neinvestiční projekty EU

Tvorba a zpracování projektu 

 
Většina materiálů končí příponou .notebook je třeba použít  Notebook interactive viewer
 

Použitá a doporučená literatura, odkazy:

DOLEŽAL, J., MÁCHAL P., LACKO B. a kolektiv (2009): Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, a.s.
 
ROSENAU M. D. (2007): Řízení projektů. Brno: Computer Press, a.s.
 
SVOZILOVÁ A. (2006): Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s.
 
NĚMEC V. (2002): Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s.
 
Společnost pro projektové řízení - národní organizací IPMA (International Project Management Association).
 
KVIC - Partnerstvím k prosperitě - techniky a metody projektového řízení
 
Řízení projektů - web se základy projektového managementu
 
Projektový management - osobní stránky o rojektovém managementu
 
PM Consulting - stránky firmy zabývájící se projektovým managementem
 
Tipy na vedení projektu - článek na serveru freegame.cz!

Testování

Poznejte svůj osobní hodnotový žebříček - test podle Leadership Grid®

Belbinuv test týmových rolí - otestujte čím můžete přispět svému týmu