Podpora výuky‎ > ‎Německý jazyk‎ > ‎

Handelskorrespondenz

Zde můžete nacházet postupně vytvářené pracovní listy i teorii včetně odborné slovní zásoby do předmětu Cizojazyčná obchodní korespondence - jazyk německý.
Momentálně se zde nachází tato témata:
Firmennachweis - zprostředkování firem
Anfrage - poptávka
Angebot - nabídka
Bestellung - objednávka
Auftragsbestätigung - potvrzení objednávky
Mahnung - upomínka
Versandanzeige - avízo o odeslání zboží
Reklamation- reklamace
Ersuchen um Kreditauskunft - žádost o kreditní a úvěrové informace
Auslandsvertreter - zahraniční zástupce
Lebenslauf - životopis
Bewerbung - žádost o místo
E - Mail - email/prezentace

pracovní list č. 1 - rozšiřování slovní zásoby
pracovní list č. 2 - typy obchodních dopisů
prac. list č. 3 -
symboly a značky z německé abecedy a klávesnice
prac. list č. 4 - odvozená slovesa, podstatná a přídavná jména
prac. list č. 5 - slovní spojení z obchodních dopisů
prac. list č. 6 - zkratky v obchodní korespondenci
prac. list č. 7 - obaly 

Typy obchodních společností - názvy a jejich zkratky
Pojmy z obchodní korespondence - šibenice
Procvičování odborné slovní zásoby - on-line cvičení také na smart.notebook
Äussere Form des Geschäftsbriefes - vnější forma obchodního dopisu jako prezentace
pro technickou chybu připojena prezentace jako poslední příloha v PDF
Vzorový dopis - prezentace


Musterbrief

Bewerbung - žádost o místo

BEWERBUNGE - Mail

EmailĊ
Martina Thaiszová,
18. 10. 2011 12:27
Ċ
Martina Thaiszová,
9. 3. 2009 13:06
ċ
Arbeitsblatt-Wohnen.pdf
(49k)
Martina Thaiszová,
24. 2. 2010 3:07
ċ
ArbeitsblattNr.1-rozšiřováníslovnízásoby.pdf
(165k)
Martina Thaiszová,
9. 1. 2011 7:43
Ċ
Martina Thaiszová,
9. 3. 2009 13:12
Ċ
Martina Thaiszová,
9. 3. 2009 13:12
Ċ
Martina Thaiszová,
11. 3. 2009 10:50
Ċ
Martina Thaiszová,
11. 3. 2009 11:44
ċ
ArbeitsblattNr.6-Abkürzungen.pdf
(44k)
Martina Thaiszová,
24. 6. 2009 1:48
ċ
ArbeitsblattNr.7-Verpackung.pdf
(73k)
Martina Thaiszová,
24. 6. 2009 3:02
Ċ
Martina Thaiszová,
22. 6. 2009 4:08
ċ
Auslandsvertreter.pdf
(57k)
Martina Thaiszová,
25. 6. 2009 12:46
Ċ
Martina Thaiszová,
11. 3. 2009 13:58
ċ
ErsuchenumKreditauskunft.pdf
(55k)
Martina Thaiszová,
25. 6. 2009 7:03
Ċ
Martina Thaiszová,
14. 3. 2009 11:26
ċ
Kreuzworträtsel.notebook
(1369k)
Martina Thaiszová,
3. 6. 2009 6:54
Ċ
Martina Thaiszová,
12. 8. 2009 6:11
ċ
Mahnung.pdf
(61k)
Martina Thaiszová,
23. 6. 2009 7:13
ċ
Reklamation.pdf
(62k)
Martina Thaiszová,
24. 6. 2009 12:36
ċ
Unternehmensformen.notebook
(83k)
Martina Thaiszová,
25. 5. 2009 6:36
ċ
Versandanzeige.pdf
(70k)
Martina Thaiszová,
24. 6. 2009 12:36
ċ
pojmyzobchodníkorespondence-Hangmann.notebook
(1086k)
Martina Thaiszová,
26. 5. 2009 0:58
ċ
procvičováníodbornéslovnízásoby.pdf
(46k)
Martina Thaiszová,
24. 6. 2009 12:37
Ċ
Martina Thaiszová,
25. 4. 2013 12:53
Comments