Podpora výuky‎ > ‎

Matematika

V této sekci naleznete materiály pro podporu výuky v matematice. Jedná se o pracovní listy a prezentace, vztahující se k vybraným kapitolám, které byly probírány v průběhu tvorby projektu. Konkrétně jde o kapitoly
Funkce
Přímá a nepřímá úměrnost
Planimetrie
Goniometrické funkce
Stereometrie
Analytická geometrie