Úvod do školní informatiky

Informace na této stránce nejsou a nebudou úplné, nemám zájem zveřejňovat všechny postupy na internetu.
Upozorňuji, že každý žák je zodpovědný za všechny činnosti, které byly uskutečněny pod jeho uživatelským jménem. Proto si chraňte své heslo, vytvořte takové ať není snadno uhodnutelné a pravidelně jej měňte.

Uživatelské jméno

(Téměř) každý žák má uživatelské jméno ve tvaru Xprijmeni - kde X je poslední číslo roku, kdy jste nastoupili na školu (tj. u roku 2009 to bude číslo 9), prijmeni je snad jasné ;-)

Škola

Školní počítače

Počítače jsou v počitačových učebnách i v běžných třídách, většinou jsou připojeny k internetu a běžně jsou dostupné i mimo výuku,
Na všech školních počítačích se můžete ukládat data lokálně, ale to není moc výhodné - pokud sednete k jinému počítači, nemáte je u sebe. Proto doporučuji se k počítači přihlásit svým uživatelským jménem a heslem, pak budete mít k dispozici disk S (který je vždy ten váša nikdo jiný k němu nemá přístup), zároveň máte přístup disku V (co na něj uložíte může vidět, mazat, upravit kdokoli!). Při odchodu od počítače se odhlašujte, předejdete tak možnoati zneužití svých dat.
K disku S máte přístup i z domova, jednuduše se připojíte a data zkopírujete přes internet.

Školní bezdrátová síť

Celá škola je pokryta bezdrátovou WiFi síti. Žáci ji mohou využívat zdarma pod svým uživatelským jménem a heslem. Žák musí souhlasit s podmínkami používání - k podepsání u ZŘ. Opět zdůrazňuji neoddiskutovatelnou zodpovědnost žáka ze veškerou činnost, která se uskuteční pod jeho uživatelským jménem - týká se zvláště nepřiměřeného stahování, warezu či porna.

Standardizace

Počítače budete využívat i mimo výuku informačních technologií. Kromě využívání specializovaného software, budete k práci využívat hlavně zpracování textu a prezentací. Nezapoměňte přitom na dodržování standardů, pokud na to zapomenete tak sice možná vytvoříte něco "krásného", ale na jiném počítači to může vypadat úplně jinak. Jako vhodné se jeví využívání formátu .pdf.
Snažíme se většinu dokumentů zveřejňovat ve standardizovaných formátech. Pokud neumíte přečíst soubor s příponou .pdf, můžete čtečku stáhnout zde. Pro čtení a vytváření dokumentů, tabulek a prezentací výborně poslouží OpenOffice.org. Pokud dostanete soubor s příponou .zip, tak to znamená, že je komprimován a je nutno jej nejdřív rozbalit. Poradí si s tím každý moderní operační systém, pro dědečky (nebo ty, kteří chtějí pracovat s vědším konfortem) doporučují program 7zip.
Výsledky své práce můžete prezentovat na počítači, vytisknou či poslat mailem. Při posílání mailem nezapomeňte, že maily slouží k odesílání malých souborů. Pokud máte větší soubor je mnohem rozumnější jej do školy předat pomocí přístupu ke svému školnímu disku, nebo (výhodné) využít různá webová úložiště.

Internet

Rozcestník

Škola je aktivní  při zveřejňování informací i materiálů na internetu, existuje několik webových úložišť, které využíváme (a jsou popsány níže). Nemusíte si však pamatovat mnoho adres, stačí jediná stránka školy - www.PrimMat.cz - na, které existuje rozcestník:

Projekt ESF - tyto stránky, nacházejí se zde materiály pro výuku, pro domácí přípravu

Příhlášení - iškola.cz - rozvrh, známky, nástěnka, mail, neveřejné materiály

Přihlášení - e-learning - školní e-learning, je odsunován do pozadí a nahrazován předcházejícími dvěmi

Přihlášení - webmail - pouze pro učitele, žáci mají mail v rámci iškoly

iškola

Škola využívá systém iškoly. Po přihlášení do iškoly vidíte svůj rozvrh, zprávy z vývěsky. Můžete rovněž zkontrolovat své známky a u některých vyučujících se vám budou zobrazovat i úkoly, případně písemky. Na iškole jsou umisťovány i studijní materiály, které nechtějí vyučující běžně zveřejňovat.
Do systému se hlásíte uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno máte stejné jako při přihlášení k počítači (na vše ve škole máte stejné uživatelské jméno), výchozí heslo je jiné, můžete si je změnit, ale nedoporučuji mít všude stejné heslo.
Každý žák má na iškole i školní mail - ve tvaru uzivatelskejmeno.sssp@iskola.cz, samozřejmě doporučuji mít i jiný mail. Nicméně mail z iškoly je zabezpečen a co pošlete pomocí něj beru jako od vás, jiným mailům nemusím/nechci/nebudu věřit.
Maily z iškoly, ale i zprávy z nástěnky si můžete nechat přeposílat na jakýkoli email (doporučeno) - abyste nemuseli procházet tisíc různých míst.

Do iškoly se mohou přihlašovat i rodiče (to už nebude tak populární ;-)) uživatelské jméno rodiče je stejné jako žáka, jen navíc začíná 0 (nulou).

e-learning

Na úvodní stránce školního webu jste si jistě všimli i e-learningu. Na e-learning se musíte nejdříve zaregistrovat. Většina nových materiálů je však umisťována zde, na stránky vytvořené v rámci projektu. Opět upozorňuji, že část materiálů najdete i na iškole.

Comments