Software

Druhy software

Základní informace o druzích a skupinách software najdete zde:
 

Druhy software

Operační systémy

Obecnou prezentaci k operačním systémumům najdete zde - projekt-eu-ikt-operacni-systemy-uvod.notebook
 

Aplikační software

Aplikační software je to, proč si kupujeme počítač.
 
Pokud pracujeme se soubory a daty často je potřebujeme přenášet, posílat - k tomu se často hodí komprimace a dekomprimace - informace najdete v této prezentaci - projekt-ikt-uvod-komprese-a-dekomprese.pdf

V rámci práce s daty je velmi důležitou činnosti zálohování - vytváření kopií - se základními informacemi se setkáte v této prezentaci - projekt-ikt-uvod-zalohovani.pdf

Důležitou oblastí bezepčnosti je i šifrováníé a ochrana dat, o základních pojmech z oblasti šifrováníkódování pojednává následující prezentace - projekt-ikt-zaklady-sifrovani.pdf 

Zálohování je důležitým prvkem bezpečnosti, velkým problémem jsou rovněž různé počítačové infiltrace. O nich pojednává prezentace, níže:

 

Počítačové infiltrace

 

Autorské právo

Prezentace k autorskému právo, zabývající se hlavně licencováním, další prezentace je pak na opakování základních pojmů
 

Autorské právo - základní pojmy

 

Autorské právo opakování

ċ
projekt-eu-ikt-operacni-systemy-uvod.notebook
(213k)
Libor Olbrich,
24. 10. 2009 0:49
Ċ
Libor Olbrich,
25. 10. 2009 2:47
Ċ
Libor Olbrich,
24. 10. 2009 0:49
Ċ
Libor Olbrich,
25. 10. 2009 5:20
Comments