Úvod do ICT

ICT a společnost

ICT je oblast, která přispěla k mohutnému rozvoji hospodářství a jeho novému směřování.
Prezentace se zaměřuje na vypíchnutí základních přínosů (ale i upozornění na problémy) v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií.
 

ICT a společnost

 

Data, informace, znalosti

 
Dole ke stažení je prezentace na obecné informace o "přechodu" z dat, ke znalostem - soubor projekt-eu-ikt-data-informace-znalosti.notebook
 
Navíc (jen pro zopakování) -
- Základní jednotka informace je bit (b) - nabývá dvou stavů - ANO/NE; pravda/nepravda; 1/0
- OSM bitů tvoří jeden bajt (B) - to je "slovo" - vyjadřuje znak, číslici .....
 
8b=1B
 

Historie počítačů

Pěknou časovou osu vývoje počítačů najdete na těchto stránkách.


Základy počítačů

Druhy počítačů

Základní prezentace o různých druzích počítačů

Druhy počítačů

Počítač

Zařízení sloužící k uchování a zpracování dat a informací. Základní komponenty naleznete popsány v prezentaci - soubor projekt-eu-ikt-pocitac-a-komponenty.zip
 

Zařízení pro uchování dat

Zařízení na kterých uchováváme počítačová data - typicky HDD, DVD, flash disk.
Se základními zařízeními pro uchování dat se setkáte zde - soubor projekt-eu-ikt-zarizeni-pro-uchovani-dat.notebook
 

Vstupní zařízeni počítače

Zařízení, kterými data vstupují do počítače, kterými jej ovládáme - typicky klávesnice, myš.
Souhrně jsou vstupní zařízení popsány v tomto materiálu - soubor projekt-eu-ikt-vstupni-zarizeni.notebook  

Výstupní zařízení počítače

Zařízení, kterými zobrazujeme data z počítače - typicky monitor, tiskárna
Podrobnější rozdělení naleznete zde - soubor projekt-eu-ikt-vystupni-zarizeni.notebook
 
Soubor na procvičení, jak ovládáte vstupní a výstupní zařízení si můžete stáhnou zde - projekt-eu-ikt-procviceni-vstupni-vystupni-zarizeni.notebook
 

Vstupně výstupní zařízení počítače

Zařízení pomocí kterých s počítačem komunikujeme obousměrně - typicky modem, DVD vypalovací mechanika
 

Software

Základní informace o programovém vybavení počítače - software - naleznete na těchto stránkách.

Základy elektronické komunikace

Základy a shrnutí online a offline komunikce - soubor projekt-eu-ikt-zaklady-elektronicke-komunikace.notebook
Další informace k mailům naleznete i na stránce o počítačových sítích.

Číselné soustavy

Dole ke stažení prezentace a procvičení číselných soustav - soubor projekt-eu-ikt-ciselne-soustavy.notebook .
Budeme se (kromě naší mateřské ;-) zabývat jen dvojkovou a šestnáctkovou.
 
Podřízené stránky (1): Software
ċ
projekt-eu-ikt-ciselne-soustavy.notebook
(214k)
Libor Olbrich,
23. 10. 2009 0:32
ċ
projekt-eu-ikt-data-informace-znalosti.notebook
(212k)
Libor Olbrich,
14. 9. 2009 3:09
ċ
projekt-eu-ikt-pocitac-a-komponenty.zip
(1017k)
Libor Olbrich,
18. 8. 2009 4:54
ċ
projekt-eu-ikt-procviceni-vstupni-vystupni-zarizeni.notebook
(815k)
Libor Olbrich,
13. 8. 2009 3:39
ċ
projekt-eu-ikt-vstupni-zarizeni.notebook
(360k)
Libor Olbrich,
18. 8. 2009 5:15
ċ
projekt-eu-ikt-vystupni-zarizeni.notebook
(885k)
Libor Olbrich,
18. 8. 2009 5:16
ċ
projekt-eu-ikt-zaklady-elektronicke-komunikace.notebook
(216k)
Libor Olbrich,
22. 9. 2009 23:50
ċ
projekt-eu-ikt-zarizeni-pro-uchovani-dat.notebook
(1731k)
Libor Olbrich,
18. 8. 2009 5:08
Comments