Podmínky a kontrola vstupních dat

Vypracujte samostatně následující příklady:

První list tabulkového procesoru pojmenujte "Jenoduché podmínky"
  1. V buňce B1 bude vzorec, který když v A1 bude napsáno číslo 1, pak vypíše 1 a jinak vypíše 0, když v A1 bude cokoli jiného.
  2. V buňce B2 bude vzorec, který když v A2 bude napsáno 1, vypíše "ano" a vypíše "ne", když v A2 bude cokoli jiného.
  3. V buňce B3 bude vzorec, který když v A3 bude napsáno "ano", vypíše "ano"  a  vypíše "ne", když v A3 bude cokoli jiného.
  4. V buňce B4 bude vzorec, který když v A4 bude napsáno "+", sečte 3+5 a vynásobí 3*5, když v A4 bude cokoli jiného.
  5. Do buňky B5 vytvořte vybírací seznam s hodnotami"+" a "*" (plus a krát bez uvozovek). V buňce D5 bude vzorec, který když v B5 bude napsáno "+", sečte číslo v buňce A5 s číslem v C5 a jinak čísla v A5 a C5 vynásobí.
  6. V buňce A6 vytvořte vybírací seznam s hodnotami "Platí" a  "Neplatí". Do buňky B6 napište vzorec, který  když v A6 bude napsáno "Platí", vypíše "Platí" a vypíše "Neplatí", když v A6 bude cokoli jiného.
Přejděte na druhý list. Pojmenujte jej "Složitější podmínky a omezení"
  1. V buňce B1 je vzorec, který když v A1 bude napsáno 1, vypíše 1, když v A1 bude napsáno 2 a  vypíše 2 a vypíše "jiné" když v A1 bude cokoli jiného. Nastavte omezní vstupních dat v buňce A1 tak, aby bylo možné vkládat pouze celá čísla různá od nuly.
  2. V buňce B2 je vzorec, který když v A2 bude napsáno "ano", vypíše "ano", když v A2 bude napsáno "ne" a  vypíše "ne" a jinak vypíše "jiné" když v A2 bude cokoli jiného.
  3. V buňce B3 je vzorec, který vypíše desetinásobek čísla v A3 a v A3 bude omezeno, že do této buňky lze zadávat pouze kladná čísla.
  4. V A4 bude omezeno, že do této buňky lze zadávat pouze celá čísla mezi -10000 a 10000 a v B4 bude vzorec, kteý vypíše, "kladné" nebo "záporné", podle hodnoty v A4, v případě nuly napíše "nula".
Přejděte na třetí list. Pojmenujte jej "Souvislý příklad"

Stáhněte si přiložený pdf soubor cenik_fotografií a vytvořte tabulku podle vzoru v něm.

SOUBOR ULOŽTE POD JMÉNEM PODMÍNKY.ODS

Souvislý příklad 2
Stáhněte si pdf soubor (Zobrazit) se zadáním a vypracujte dle vzoru.

Podřízené stránky (1): Test IF
Ċ
Pavla Zagorová,
10. 11. 2009 1:54
Ċ
Pavla Zagorová,
1. 12. 2009 0:54
Comments