Tabulkový editor

Podmínky a kontrola vstupních dat

FormulářeFinanční funkce

Základní finanční funkce, příklady s řešením najdete v souboru - projekt-eu-ikt-tabulky-financni-funkce1.ods
 
Pokud pracujeme se seznamy, rozsáhlejšími daty, často zjistíme, že bychom rádi podrobněji zkoumali vytvořené vztahy. Klasické tabulky nám ukazují vztah výsledných dat v závislosit na dvou veličinách - které umisťujeme do řádku a sloupců. Často nám však závislost na dvou veličinách nestačí. Kontingenční tabulky přidávají "třetí rozměr" (ve sé podstatě mohou kontingenční tabulky přidávata i "další rozměry" do filtru můžeme umístit více hodnot a zobrazení kombinovat).
Příklad vám ukáže jednoduché použití kontingenční tabulky, je reprezentován na výřezu dat, čím rozsáhlejší jsou vstupní data, tím více vynikne kouzlo kontingenčních tabulek - příklad -projekt-eu-ikt-tabulky-kontingencni-tabulka.ods

Při rozhodování máme většinou na výběr z více variant a hledáme variantu optimální. Samozřejmě při uvažování nad optimální variantou musíme zvažovat podmínky za kterých je ta která varianta optimální. Tabulkové editory nám umožňují provádět optimalizaci ekonomických modelů - stanovovat maximální/minimální/určitou hodnotu cílové buňky na základě změny jiných buněk a při daných omezujících podmínkách - příklad s řešením je zde - projekt-eu-ikt-tabulky-oem.ods
 
ċ
Libor Olbrich,
22. 10. 2009 0:08
ċ
Libor Olbrich,
24. 10. 2009 5:47
ċ
Libor Olbrich,
25. 10. 2009 7:36
Comments