Větvení

Pro zopakování si projděte http://www.znovu.cz/ex/kurzjava.htm. Jednotlivé příklady si můžete kopírovat do nového HTML souboru v PSPadu a ihned zkoušet.
Zopakujte si práci s proměnnými (var), zápis do dokumentu (document.write) a hlášky (prompt, alert, confirm). Pokud chcete můžete si odtud nastudovat i podmínky(if, while, switch, for)

V podmínkách lze využít relační znaménka:
< menší než
> větší než
<= menší nebo rovno
>= větší nebo rovno

!= není rovno

Nastudujte si použití cyklů WHILE a FOR na http://www.jakpsatweb.cz/javascript/vetveni.html.

Úkoly:
Pomocí WHILE:
1. Napište skript, který bude žádat o zadání čísla 5 tak dlouho, dokud uživatel nezadá 5. vzor Zobrazit vzor
2.
Napište skript, který bude žádat o zadání slova ano tak dlouho, dokud uživatel nezadá ano. Zobrazit vzor
3.
Napište skript, který bude žádat o zadání čísla většího než 10 tak dlouho, dokud ho uživatel nezadá. Zobrazit vzor

Pomocí IF:
4.  Napište skript, který bude žádat o zadání čísla.Skript pozná, že uživatel nezadal vůbec číslo, upozorní ho na to hláškou. Použijte funkci isNaN(x) která vrací TRUE, pokud x není číslo a FALSE, pokud x číslo je. Více o isNaN() na http://www.znovu.cz/ex/kurzjava.htm (níže na stránce). Pokud uživatel zadá číslo vypíše se hlášení: "zadané číslo je:xx"
Zobrazit vzor

5. Napište skript, který bude žádat o zadání čísla. Pokud uživatel nezadá číslo, upozorní hláškou a skončí. Pokud zadá číslo, skript pozná jestli je to číslo větší nebo rovno 20 nebo menší než 20 a vypíše informaci o čísle. Zobrazit vzor

6. Upravte předchozí skript tak, aby vyhodnotil všechny 3 možnosti: monší než 20, větší než 20 a rovno 20. Zachovejte hlášku o nezadání čísla vůbec.
Zobrazit vzor

Pomocí FOR:
7. Skript vypíše za sebou stejných 5 hlášek.Zobrazit vzor
8. Skript vypíše za sebou 5 hlášek označených jako hláška 1, hláška 2, ..., hláška 5. Zobrazit vzor
9. Skript bude 3 krát za sebou chtít zadat číslo a pak je vypíše.
Zobrazit vzor

Pomocí SWITCH:
10. Pomocí prompt se zeptejte na jednu známku a uložte do proměnné. Podle této proměnné rozhodněte pomocí switch, jestli je známka jednička, dvojka atd. a vypište slovem. Zobrazit vzor
11. Pomocí prompt se zeptejte, co chce uživatel na oběd. Zadejte do hlášky možnosti: Chleba, maso, sladké, jiné. Pomocí switch udělejte výpis: Na oběd chci chleba. apod. Zobrazit vzor

Souvislé úlohy:
1. Program se pomocí hlášky prompt zeptá na dvě čísla. Hláška se opakuje dokud uživatel nezadá číslo. Tato si uloží do proměnných a vypíše jejich součin a podíl.Zobrazit vzor
2. Program se pomocí hlášky prompt zeptá na jméno a příjmení. Vypíše tvoje jméno je ... a tvoje příjmení je ...Zobrazit vzor
3. Program si nechá pomocí prompt zadávat číslo tak dlouho, dokud to nebude číslo menší než 5 nebo větší než 10. (while, and) Zobrazit vzor
4. Program si nechá pomocí prompt zadávat číslo tak dlouho, dokud to nebude číslo mezi 5 a 10. (while, or) Zobrazit vzor

Logické operátory
 AND se zapisuje &&
 OR se zapisuje ||Další:
Zkuste si vymyslet vlastní příklady na použití IF, WHILE a SWITCH.
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 1:47
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 1:51
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 2:20
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 1:35
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 1:43
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 1:43
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 5:01
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 5:01
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 4:43
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 4:34
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 0:53
ċ
Pavla Zagorová,
23. 2. 2010 2:22
ċ
Pavla Zagorová,
15. 2. 2010 13:15
ċ
Pavla Zagorová,
15. 2. 2010 13:23
ċ
Pavla Zagorová,
16. 2. 2010 0:27
Comments