Javascript

Zkuste si vytvořit v PSPadu jednoduchou html stránku. Soubor uložte (s příponou .html) a otevřere v prohlížeči (firefox, IE,...).



Seznamte se na stránkách jakpsátweb se základními příkazy javascriptu:
document.write()
alert
prompt
confirm


Confirm
Nastudujte si použití a vyzkoušejte podle odkazu. Zkopírujte si vzor a vyzkoušejte. Zkuste si i změnit text hlášek.

Doplňte druhou možnost (když si uživatel vybere "storno") pomocí "jinak".

Syntaxe:
if (podmínka s hodnotou pravda nebo nepravda) příkaz
else příkaz;

úkol: Naprogramujte kvíz, který bude mít nejméně 5 otázek.
---
úkol: Naprogramjte kvíz, který bude do proměnné "vysledek" načítat body za správné odpovědi.
Budete k tomu potřebovat do příkazu IF umístit více příkazů, které se mají vykonat. Tyto sdružujeme do složených závorek {příkaz1; příkaz2;}

Syntaxe:
if (podmínka s hodnotou pravda nebo nepravda) { příkaz1; příkaz2; příkaz3; ... } pozor, tady nesmí být středník, jinak vám nebude fungovat větev else!
else { příkaz1; příkaz2; příkaz3; ... };

Příklad:
promenna = confirm("Chcete se naučit programovat?");
if(promenna) alert("Správné rozhodnutí")
else alert("Smůla, stejně budete muset!");

Comments