Logika

Ve výuce se budeme zabývat pouze základními pojmy z výrokové logiky a pouze okrajově základy predikátové logiky. Pojmy a symboliku probranou v logice, budete využívat i v matematice.
 

Výukové materiály ke stažení:

 
Úvodní prezentace zabývající se pojmy logiky, výrok, pravdivostní hodnota výroku (součásti je i procvičení) - příloha projekt-eu-vyrok-vyrok.notebook
Opakování výroku, negace výroku, negace kvantifikovaných výroků - příloha projekt-eu-vyrok-negace.notebook
Složený výrok, logické spojky, pravdivostní hodnota složeného výroku- příloha projekt-eu-vyrok-vyrok- slozeny.notebook
Opakování složeného výroku, tautologie, negace složeného výroku, ověřování pravdivostních hodnot tabulkou - příloha projekt-eu-vyrok-slozeny-negace.notebook
Slovní úloha - příklad na aplikaci výrokové logiky v praxi- příloha projekt-eu-vyrok-priklad-slovni.notebook

Odkazy:

 
ċ
projekt-eu-vyrok-negace.notebook
(210k)
Libor Olbrich,
8. 5. 2009 8:46
ċ
projekt-eu-vyrok-priklad-slovni.notebook
(212k)
Libor Olbrich,
19. 6. 2009 0:49
ċ
projekt-eu-vyrok-slozeny-negace.notebook
(219k)
Libor Olbrich,
23. 5. 2009 2:58
ċ
projekt-eu-vyrok-vyrok-slozeny.notebook
(221k)
Libor Olbrich,
17. 5. 2009 6:27
ċ
projekt-eu-vyrok-vyrok.notebook
(443k)
Libor Olbrich,
8. 5. 2009 8:46
Comments