Databáze

Základní informace o databázích najdete na zde:

Úvod do databází


Relační databáze

Relační databáze


Relační databáze jsou nejpoužívanějším typem databázi, můžete si stáhnout i PDF verzi.
 
V prezentaci relačních databázi se mluví o normalizaci databáze, pro lepší pochopení se zkuste podívat na komentovaný příklad.
 

Využití databázi

Tato prezentace slouží k zopakování využití databází a náznak budoucnosti.

Využití databází


Odkazy:

Podřízené stránky (1): Příklad na normalizaci databáze
Comments