Švédsko

Švédsko

 

Hlavní město:   Stockholm

 

Počet obyvatel:   9 060 430

Rozloha:  449 964 km²

Sousedé:  Finsko (http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko), Norsko  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko)

Státní zřízení:   konstituční monarchie ( v čele státu král- má pouze reprezentativní funkci)

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: osmnáctičlenná vláda v čele s předsedou

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: jednokomorový parlament s 349 poslanci, volenými na 3 roky.

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Švédsko má dvě soustavy soudů - obecné soudy, které se zabývají trestními a občanskoprávními případy, a obecné správní soudy, které se zabývají správními věcmi. Existují tři stupně obecných soudů – okresní soudy (tingsrätt), odvolací soudy (hovrätt) a nejvyšší soud (Högsta domstolen). Rovněž správní soudnictví je trojstupňové a sestává z krajských soudů (länsrätt), správních odvolacích soudů (kammarrätt) a nejvyššího správního soudu (Regeringsrätten).

Členství v mezinárodních organizacích:  Švédsko je členem a spoluzakladatelem všech významných světových organizací, jmenovitě OSN, WTO, OECD, MMF, EBRD, OBSE, Rady Evropy, Severské rady a dalších. Výjimkou je jen neúčast v NATO.

Měna: švédská koruna

Úřední jazyk: švédština

Národnostní složení:  Švédové (90,4 %); Finové, ( 2,4 % ); ostatní ( 7,2 % )

Náboženské složení:

luteráni 88,2%
římští katolíci 1,6%
pentakostalisté 1,2%
ostatní 9 %

Hospodářství:  Švédsko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa s velmi vysokou koncentrací výroby i kapitálu. Většinu ekonomiky kontroluje asi 15 největších společností. Rozvojové možnosti jsou však již značně vyčerpány a velké kapacitě švédského průmyslu by měl pomoci vstup do Evropské unie roku 1995.

Velikost HDP: 22 700 USD

Hlavní nerostné suroviny: železná ruda (Kiruna, Gallivare) - nejkvalitnější žel. ruda obsahující 60% sur. železa; zinek, stříbro, olovo, uran (15% sv. zásob)

Známe firmy:  Oriflame-kosmetika, H&M – obchod, Ericsson – elektronika, ABB

Průmysl:  Švédsko je proslulé těžbou kvalitní železné rudy. Neméně významná je produkce rud zinku, olova, mědi, wolframu, stříbra a zlata. Menší význam pak mají naleziště uhlí, fosfátů, rašeliny a kamene. Na výrobě elektrické energie se podílí vodní elektrárny a elektrárny jaderné. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je strojírenství zaměřené na výrobu osobních i nákladních automobilů (Volvo, Saab, Scania). Významná je výroba lodí, letadel, zbraní, energetických zařízení a elektrotechniky, strojů na zpracování dřeva.

Zemědělství:   Nejdůležitějším odvětvím primárního zemědělství je lesní hospodářství a těžba dřeva. Pěstuje se cukrovka, pšenice, ječmen, oves a brambory. Dominuje zde chov skotu a vepřů, méně rozsáhlí je chov ovcí.Významný je také chov norků a lišek.Rybolov není tak dominantní jako v minulosti, nemá velký hospodářský efekt. Loví se zejména sledi, makrely a tresky.Zemědělství se věnuje asi 3% obyvatel.

 

Doprava:  V nákladní dopravě si zachovává největší význam železnice (tvoří asi 70%). V osobní dopravě dominují automobily, v zahraniční přepravě tak doprava námořní. Ve Švédsku je využíváno více jak 40 letišť – důležitá letecká doprava.

Historie: Území Švédska bylo obýváno již v době kamenné. Nejstarší obyvatelé byli zřejmě lovci a sběrači, kteří se živili tím, co jim poskytovalo moře (dnes označované jako Baltské moře). Je neznámo kdy Švédské království vzniklo, ale už v roce 98 n.l. římský historik Tacitus píše o panovníkovi který vládl nad zemi Svealand. Historiky ale většinou považují vznik Švédska spojení území Svealand a Götaland pod jedním panovníkem, králem jménem Erik VIII (970-995). Začátkem středověku patřili Švédové mezi Vikingy.

Zajímavosti:

Anundshög - vikingské pohřebiště

Několik kilometrů od Västeras leží ve Švédsku největší pohřební mohyla vysoká 14 metrů s obvodem 60 metrů. Do dnešních dob se nezjistilo, kdo zde byl pohřben, ale s jistou pravděpodobností se očekává, že to bylo několik králů z doby 6. - 10. století n.l. Na tomto vikingském pohřebišti najdeme i pět uměle postavených kamených bloků ve tvaru vikingské lodi. Uprostřed takto postavených kamenů je vždy jeden kámen pravděpodobně symbolizující stěžeň lodi. Dva největší kamenné útvary mají velikost 53 metrů délky, 16 metrů šířky a 51 metrů délky, 25 metrů šířky. Menší tři jsou 35, 28 a 23 metrů dlouhé. Nikde jinde ve Švédsku nenajdete další vikingské pohřebiště, kde by bylo možné vidět více než 5 takových kamenných útvarů

 

Anundshög - labyrint

Nedaleko vikinského pohřebiště leží labyrint z doby několik století před naším letopočtem. Vstup do labyrintu je na stejnou stranu jako je východ slunce a archeologové se domnívají, že byl používán k různých spirituálním obřadům. Jedním z nich mohl být i obřad, kdy se do středu labyrintu postavila dívka a mládenec musel najít bludištěm cestu ke své vyvolené a osvobodit ji. Labyrint byl postaven až ze 3000 kamenů precizně poskládaných vedle sebe

Místní nej:

Nejznámější udělovaná cena na světě – Nobelova cena.

Nejstarší skandinávská univerzita v Uppsale, kde působil i náš J. A. Komenský.

Největší konzumenti zmrzliny v Evropě.

Nejstarší zachovaná loď na světě – Vasova. Byla vytažena po 333 letech z mořského dna a zrekonstruována.

Nejvyšší stavba celé Skandinávie se nachází ve Stockholmu a je jí 115,5 metrů vysoká Kaknästornet.

Odkazy:

http://www.hunarovi.com/svedsko.php

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svedsko-zahranicne-politicka-orientace/3/1000810/

 

http://studentka.sms.cz/referat/norsko_a_svedsko

http://www.skolahned.estranky.cz/clanky/zemepis/svedsko

 

http://www.odmaturuj.cz/zemepis/svedsko-7/

Comments