Spojené království

Oficiální název: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Hlavní město: Londýn (London)

Počet obyvatel: 60 094 648 (přibližně samozřejmě)

Rozloha: 244 110 km²

SousedéIrská republika

Státní zřízení: Konstituční monarchie (královna – Alžběta II.)

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Premiér („The Prime Minister“)

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Parlament (dvoukomorový – volená dolní komora parlamentu a nevolená Sněmovna lordů)

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Nejvyšší soud spravedlnosti

Členství v mezinárodních organizacích: Rada bezpečnosti OSN, G8, NATO, Rada Evropy, Britské společenství národů


Měna: Libra šterlinků

Úřední jazyk(y): Angličtina

Národnostní složení: Angličané (Velšané, Skotové, Irové, Židé)

Náboženské složení: Anglikánské


Hospodářství: průmysl (textilní, strojírenský, chemický..), živočišná výroba, cestovní ruch, potrubní doprava

Velikost HDP: 37 400 USD

Hlavní nerostné suroviny: Ropa, zemní plyn, uhlí

Známé firmy: Tesco, Halfords, Rare, Vodafone

Průmysl: Textilní průmysl, výroba oceli a železa, stavba lodí, těžké strojírenství, chemický průmysl, potravinářský průmysl, elektrotechnický průmysl

Zemědělství: Obilí, ovoce, zelenina, mléčný skot, ovce, rybolov

Služby: Cestovní ruch, finančnictví...

Doprava: Potrubní , námořní doprava, letecká doprava


Historie: Zákonem o unii z roku 1800 je připojeno Irsko a vzniká Spojené království Velké Británie a Irska, roku 1921 pak Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Zajímavosti: Je tam hodně míst, které by stálo za to je vidět např. Big Ben, Londýnské Oko,Westminsterské opatství, Tower Bridge, Buckinghamský palác ...Pro mě jeden z nejzajímavějších států Evropy

Místní nej: Nejvýznamnější prehistorické naleziště je Stonehenge ve Wiltshiru , V Oxfordu je jedna z nejstarších univerzit , Nejznámější anglická řeka je Temže , Nejvyšší hora: Ben Nevis


Odkazy:

http://www.luko2.com/cestovani/pruvodce_irsko_mista_britanie.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nie#Hospod.C3.A1.C5.99stv.C3.AD

http://www.etravel.cz/velka-britanie?popis=1-hlavni-zajimavosti

http://www.abriana.cz/dovolena-invia/velka-britanie/index.phpċ
projekt-eu-nove-UK.notebook
(6684k)
Libor Olbrich,
22. 3. 2009 3:46
Comments