Slovinsko

 

SLOVINSKO
Slovinsko je středomořským státem na pomezí Balkánu a střední Evropy.

Je také zemí se spoustou dosud neobjevených krás.

Základní informace

  • oficiální název je Republika Slovinsko (republika Slovenija)

  • hlavní město je Lublaň s pouhým počtem obyvatel okolo 270 000.

  • celkový počet obyvatel je něco přez 2 miliony (2 019 400), kteří obývají zemi o rozloze 20 250 km²

  • mezi sousedy patří na severu Rakousko, na jihu Chorvatsko, na východě Maďarsko a na západě Itálie.

  • úředním jazykem je Slovinština,

    v obcích s národními menšinami italština a maďarština

Státní zřízení + politický systém

Slovinsko je republika v čele s prezidentem voleným na 5 let. ( Danilo Türk)

Vykonná moc je představována vládou v čele s premiérem. (Borut Pahor)


Danilo Türk Borut Pahor


Parlament je složen ze dvou komor:


69-ti členné Národní shromáždění (Državni zbor) - volební období je 4-leté40-ti členná Národní rada (Državni svet) - volební období je 5-ti letéČlenství ve světových organizacích

EU – členem od roku 2004 (evropská unie)

NATO – členem od roku 2004 (severoatlantická aliance)

OSN – členem od roku 1992 (organizace spojených národů)

MMF - členem od roku 1993 (mezinárodní měnový fond)

GATT – členem od roku 1994 (všeobecná dohoda na clech a obchodu)

WTO – signatářem od roku 1999 (světová obchodní organizace)

EMU – členem od roku 2007 (Evropská měnová unie)Národnostní složení Slovinska

  • většinou převažují Slovinci (88%) , v menšinách se objevují Chorvati (3%) a Srbové (2%)

Náboženské složení Slovinska

  • katolíci 80% , pravoslavní

Česká velvyslankyně:

Ivana Hlavsová -české velvyslanectví

Mezinárodní zkratka:

SVN

Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ):

SLO

Internetová doména:

.siHospodářství země

Před rozpadem Jugoslávie bylo Slovinsko nejvyspělejší zemí svazové republiky Jugoslávie a produkovalo 20% z celkového hrubého domácího produktu. Odtržení a konflikty postihly jinak zdravou Slovinskou ekonomiku. Výrazně klesl zejména turistický ruch , který byl důležitým zdrojem Slovinských příjmů. V důsledku toho, se zvýšila závislost na průmyslu a zemědělství.


Velikost HDP:

19 089 mil. $


Nerostné bohatsví

rtuť, ruda, hnědé uhlí, lignit


Známé firmy

GORENJE d.d Bílá technika (ledničky, pračky atd.)

KRKA d.d. Farmaceutické výrobky, léky

LEK d.d. Farmaceutické výrobky, léky

REVOZ d.d. Výroba automobilů Renault

Elan Výroba sportovních potřeb (lyže)

Triglav Pojišťovna, finančnictví
Průmysl

Obchodní a průmyslová komora

Chemický

i když jde o poměrně mladé průmyslové odvětví, má ve Slovinsku silnou tradici.Výroba chemikálií, chemických výrobků a vláken, výroba gumových a plastových výrobků. Mezi nejvýznamnější exportní výrobky patří farmaceutické výrobky, pneumatiky, barvy a chemická vlákna.


Potravinářský

hlavními vývozními produkty jsou ovocné a zeleninové šťávy, pivo, mléčné produkty, minerální vody a nealkoholické nápoje.


Elekronický a elektrotechnický

produkce je zaměřena na elektronické komponenty, elektrické stroje a přístroje a systémy.


Strojírenský

mezi hlavní výrobky tohoto odvětví patří motorová vozidla, slévárenské formy pro automobilový průmysl, lisy pro kovozpracující průmysl, komponenty pro motorová vozidla.


Textilní a kožedělný

mezi hlavní vývozní komodity patří oděvy, látky, kůže, obuv a vlákna.


Papírenský průmysl

v současné době je zaměření zejména na produkci tiskařského papíru, psacího, toaletního papír a kartonáže,

chemické a mechanické buničiny.
 

Zemědělství

slovinské zemědělství je charakteristické velkým počtem farem, které v průměru obhospodařují 3,2 ha půdy v hornatém prostředí, pouze cca 6 % farem obhospodařuje více než 10 ha. Toto je jedním z důvodů proč produktivita není vysoká. Slovinsko je čistým dovozcem zemědělských výrobků a potravin jako obilovin, cukru, oleje, ovoce, masa. Přebytky jsou u mléka, drůbeže, vepřového masa, chmelu a vína. Velkou úlohu sehrávají lesy, které pokrývají více než 56,4 % území. Pěstuje se pšenice, kukuřice, brambory, cukrová řepa, zelenina a ovoce. Chová se skot, prasata a drůbež. Rybolov má ve slovinské ekonomice relativně malý význam a postupně se jeho význam snižuje.


Doprava

Ve Slovinsku, jako ve většině ostatních zemí, převládá silniční doprava před dopravou železniční a námořní.

Pravidla pro přednosti v jízdě jsou totožná s pravidly v ČR.

Je zakázáno předjíždět autobus přepravující děti, pokud nastupují či vystupují z autobusu nebo autobus vyjíždí ze zastávky.

Na kruhových objezdech platí přednost zprava.

Ve Slovinsku je 400 km dálnic a poplatky jsou vybírány v podobě mýtného.


Služby

Mezi nejvýznamnější služby ve Slovinsku patří Cestovní ruch, hotelnictví aj.
Něco z Historie

Od 2. století př. n. l. do 4. století náleželo Slovinsko římské říši.

V 5. a 6. století se neubránilo nájezdům Hunů, Avarů a Ostrogótů. Slovinské kmeny přišly v 6. století.

V 7.-8. století vznikla Karantánie, v polovině 8. století území ovládla franská říše.

V 10. století bylo Slovinsko začleněno do římskoněmecké říše,

roku 1335 do habsburské říše.

1809-1815 Ilyrská provincie.

30.10.1918 se Slovinsko stalo součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Roku 1945 se stalo součástí SFRJ (Jugoslávie)

Nezávislost byla vyhlášena 25.6.1991Zajímavosti

Vyhledávaným místem turistů jsou Julské Alpy s nejvyšším vrcholem Triglav (2864m), jezero Bled,jeskyně Postojnska jama, známé lyžařské středisko Kranjská Gora se skokanskými můstky (Planica) a samozřejmostí je i jadranské moře se známým přístavem Koper.
Slovinské osobnostiJakob Handl Gallus


renesanční hudební skladatel, který na sklonku života působil na Moravě a v Čechách Josip Plečnik


slovinský architekt a urbanista, který svou prací výrazně přispěl ke vzhledu současného Pražského hradu, např. schodiště do Španělského sálu Pražského hradu.autor: Filip Červenka


Autor si vyhrazuje právo proti šíření nelegálních kopií ©

Všechna práva vyhrazena ®

Comments