Slovensko

 

Slovensko

Oficiální název: Slovenská republikaHlavní město: Bratislava

Počet obyvatel: 5 396 168 (přibližně)

Rozloha: 49 035 km²

Sousedé: Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina

Státní zřízení: republika

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Slovenská národní rada

(Národná rada Slovenskej republiky)

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Jednokomorová Slovenská národní rada

(Jednokomorová Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, volených na 4 roky systémom pomerného zastúpenia)

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Najvyšší súd SR

Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN

Měna: Euro

Úřední jazyk(y): slovenština

Národnostní složení: Slováci, Maďaři, Rusíni, Češi, Romové

(přibližně žije na území Slovenska 12 národností)

Náboženské složení: katolíci, protestanti

Hospodářství: automobily, elektrotechnika, různé zahraniční firmy na Slovensku (Sony, atd)

Velikost HDP: 22 600 USD

minulý rok byl reálný růst na 6,4 % a letos se předpokláda - 3,0 %

Hlavní nerostné suroviny: hnědé uhlí

Známé firmy: Slovnaft, firma Sygic

Průmysl: automobilový, elektrotechnický, slovenský průmysl má dobré vyhlídky do budoucna

Zemědělství: obilí, víno, chov domácí zvěře ovcí atd, také paprika a brambory (méně časté)

Služby:lázně, lyžařské areály

Doprava: železniční doprava

Historie: - 1. 1. 1993 Slovensko je samostatným státem vzniklo rozdělením ČSR

- v roce 2004 vstoupilo Slovensko do EU společně s ČR

Zajímavosti: jedna z NEJvětších zásobáren pitné vody v Evropě - Žitný ostrov

NEJvětší mezinárodní letiště v Evropě je v Bratislavě

Místní nej: Rozhodně by stálo za to navštívit alespoň jednu ze Slovenských jeskyní, nebo navštívit Spišský hrad, který vřele doporučuju- mezi lety 1918 - 1939 se Slovensko stalo jako samosprávná Slovenská krajina

- 1. 1. 1993 vznik Slovenska rozdělením ČSR

- v roce 2004 vstup společně s ČR do EU

Zajímavosti: Rozhodně by stálo za to navštívit jednu ze Slovenských jeskyní, nebo se nechat ohormit krásou Spišského hradu, který jsem navštívila nejmíň 3 krát a rozhodně bych ho doporučila

Místní nej: Žitný ostrov - jedna z NEJvětších zásobáren pitné vody v Evropě

NEJvětší mezinárodní letiště je v Bratislavě


Odkazy : http://www.tatratur.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-slovensko-euro

Comments