Rakousko

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000015875 StartFragment:0000001260 EndFragment:0000015858

Oficiální název: Republik Österreich (Republika Rakousko)

Hlavní město: Vídeň (Wien)

Počet obyvatel: 8 260 000

Rozloha: 83 871 km²

Sousedé: Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Česko


Státní zřízení: Demokratická spolková republika

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Spolková republika

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Parlament

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Ústavní soud

Členství v mezinárodních organizacích:

v Evropě

EU, RE, OBSE/ODIHR, PfP-NATO, EAPC, CERN, CLRTAP, Dunajská komise, EUREKA, EUROPOL, ESA, EUMESAT, EUTELSAT, IKSD, IKSR

v OSN

CTBTO-PREPCOM, ECE, FAO, IAEO, ICAO, ILO, IMO, ITSO, ITU, OCHA, OMT/WTO, OPCW, PIC, UNCDF, UNCTAD, UNODC, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNIFEM, UNODC, UNRWA, UNV, UPU, VFTC, WHO, WIPO, WMO

v Jiných světových organizacích

IEA, IIASA, IKRK, INTELSAT, IOM, JPO, OECD, NAM, Unidroit, Wassenaar Arrangement, WTO

v Mezinárodních soudních dvorech

ICTR, ICTY, IStGH, ICC, ITLOS

ve Finančních organizacich

IBRD, ADB, AfDB, AfDF, CFC, EBRD, EDF, EIB, GEF, IDB, IFAD, IFC, IIC, IMF, MIGA, CGIARMěna: Euro(EUR)

Úřední jazyk(y): Němčina, regionálně slovinština, chorvatština a maďarština

Národnostní složení: Rakušané

Náboženské složení: Římsko katolické


Hospodářství: Poloha Rakouska mezi západní a východní Evropou zajišťuje zemi důležité postavení v mezinárodním obchodě. Rakousko se rychle přeměnilo z převážně agrární země na stát s vyspělým průmyslem a vysoce rozvinutými službami. Kombinace tržních zásad s vysokým stupněm státní kontroly umožnila další rozvoj ekonomiky při zachování kontroly inflace a nezaměstnanosti.

Velikost HDP: 279 500 000 000 US dolarů

Hlavní nerostné suroviny: nedostatečné

Známé firmy:

Průmysl: Těžba energie, hydroelektrárny, ocelářství, produkce surového železa . Významná je i těžba grafitu, wolframu, kaolínu a soli. Klesá těžba rud železa, olova a zinku.

Zemědělství: Výroba zrní a zeleniny. Většina orné půdy leží v nížinách na východě, kde se pěstuje cukrovka, kukuřice, ječmen a pšenice společně se zeleninou. Vinice. Živočišná výroba s chovem skotu na mléko i maso na kvalitních pastvinách a vepřů na východě země, kde má bohatou krmivovou základnu.

Služby: cestovní ruch (Alpy)


Doprava: Cyklistické trasy a stezky, Dálnice, Metro, Tramvajová a trolejbusová doprava.

Historie: Počátek historie Rakouska se datuje do raného středověku, kdy bylo jeho dnešní území okupováno středověkými kmenovými národy.

Zajímavosti:

Víte, že…

Maximilian Schell je jedním z nejúspěšnějších rakouských herců, který dokonce obdržel Oscara?

mezi Salcburskem a Korutany vede tzv. Grossglocknerská vysokohorská silnice s nádhernou vyhlídkou?

v Rakousku se nachází svého druhu nejmenší metro na světě, jménem Dorfbahn Serfaus?

nejmenší obec Rakouska je Gramais, která má pouze kolem 50 stálých obyvatel?

spolková země Tyrolsko je rozdělena ve dví?

v letech 1964 a 1976 se konaly v Innsbrucku Zimní olympijské hry?


Místní nej: Alpy (lyžování), Wien, Vídeňský řízek, Mozzart.Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko#Hospod.C3.A1.C5.99stv.C3.AD

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/rakousko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000794/ċ
projekt-eu-nove-AT.notebook
(612k)
Libor Olbrich,
4. 8. 2009 6:34
Comments