Portugalsko

 

Potugalská republika

Oficiální název: República Portuguesa

Hlavní město: Lisabon (Lisboa)

Počet obyvatel: 10 848 692 (75. na světě, 2007)

Rozloha: 92 391 km² (108. na světě) z toho 0,48 % vodní plochy
Sousedé
: Španělsko

Státní zřízení: republika

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: prezident - Aníbal Cavaco Silva

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Republikové shromáždění = portugalský jednokomorový parlament složený z 230 poslanců

Nejvyšší soudní moc ve státě má:Ústavní soud

Členství v mezinárodních organizacích: EU(členem od 1.1.1986), NATO, OSN, CE, OBSE, OECD, EBRD, IBRD, MMF, WTO


Měna: euro (EUR)

Úřední jazyk(y): portugalština

Národnostní složení: Portugalci (98 %)

Náboženské složení: katolíci (93 %)


Hospodářství: je průmyslově zemědělským státem,se zásobami nerostných surovin; významné strojírenství-opravy lodí

Velikost HDP:19 300 USD

Hlavní nerostné suroviny: černé uhlí, wolfram, cín, uran, zlato, stříbro, síra, kaolín, mramor, sůl

Známé firmy: Trevomar, MobiComp

Průmysl: hutnický, těžební, textilní, obuvnický, strojírenský, chemický a potravinářský; nejdůležitější průmslová střediska – Lisabon a Porto.

Zemědělství: pšenice, kukuřice, vinná réva, OLIVY, rýže, oves, brambory, KOREK – největším světovým pěstitelem

- chov skotu, prasat,OVCÍ, koz, drůbeže, oslů a mul, RYBOLOV

Služby: cestovní ruch,

Doprava:letecká, železniční


Historie: Rok 1139-vznik nezávislého Portugalského království.Do té doby bylo území rejdištěm nejrůznějších kmenů. Od patnáctého století stálo Portugalsko v čele objevných cest do zámoří a země tak získala rozsáhlé území. V roce 1910 byl svržen poslední, vládnoucí portugalský král Manuel II. Vzápětí byla vyhlášena Portugalská republika, ve které brzy moc získaly vojenské diktatury. Období diktatury skončilo až v roce 1974, v tom roce také většina portugalských zámořských kolonií získala nezávislost (viz např. Východní Timor).Zajímavosti:skalnaté pobřeží, Azorské ostrovy, pevnost (Lisabon), římský chrám (Evora), větrné mlýny, lesní park v Bucacu, pobřeží Algavre (desítky golfových hřišť), oceánografický park a delfínárium Zoomarine (Albufeira), Lisabonské Oceánárium, zvláštní druh restaurace PASTELARIA (něco mezi hospodou, kavárnou a cukrárnou), karnevaly, most Vasco de Gama – jeden z nejdelších mostů na světě

Místní nej: nejVYŠŠÍ BOD: Ponta do Pico

nejVĚTŠÍ OCEÁNÁRIUM: lisabonské oceánárium – největší v Evropě, a druhé největší ve světě

nejOBLIBENĚJŠÍ JÍDLO: treska s úzkými hranolkami

nejPROSLULEJŠÍ HUDBA: FADO ( smutné až melancholické písně, které tvoří neodmyslitelnou součást portugalské kultury a s nimiž se setkáte v kavárnách, hospůdkách i barech po celém Portugalsku. Zpěváci jsou obvykle doprovázeni kytarou)

nejZÁPADNĚJŠÍ CÍP KONTINENTÁLNÍ EVROPY: Cabo de Sao Vincente

Odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=OpExb2hCYTs&videos=GG3fu4SuNEY&playnext_from=TL&playnext=1

http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko

http://portugalec.euweb.cz/main.html

http://www.zemepis.com/Portugalsko.php

http://www.portugalskarepublika.cz/

Comments