Španělsko

Lépe sformátovaný (ve formátu PDF) neleznete tento text zde.

Oficiálně: Španělské království - Reino de España, hlavním městem je Madrid. 

Španělsko, země býčích zápasů, sherry a flamenga patří k nejnavštěvovanějším lokalitám v Evropě. 
Španělsko obývá 46 063 511 obyvatel s rozlohou 504 783 km²
Sousedí na severu s Francií a na západě s Portugalskem.
 
Státní zřízení: Konstituční monarchie federativního typu- tzn. pevný svazek států s jednotnou politikou, měnou, armádou.

 

Hlavou státu a ozbrojených sil je španěly velmi oblíbený král Juan Carlos I. Jmenuje a odvolává předsedu vlády a ministry. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament (Cortes Generales). Výkonná a nařizovací moc je svěřena vládě.
F. J. Hernando Santiago je předseda nejvyššího soudu a Generální rady soudní moci.
 Španělsko, člen EU, je také mimo jiné členem: 
*OSN
*NATO
*CE-Council of Europe (Rada Evropy)
*OBSE-Organization for Security and Cooperation in  
 Europe (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) *OECD -Organization for Economic Cooperation Development  
 (Organizace pro Ekonomickou spolupráci a rozvoj )

 Měna je Euro (EUR), úředním jazykem je španělština. K dalším úředním jazykům náleží regionální jazyky katalánština, baskičtina, galicijština a aranéština.

 Národnostní složení: Většinu samozřejmě převažují španělé , poté katalánci, galicijci a nejméně baskové.U náboženského složení převažují katolíci, poté s 11,9 % bez vyznání. Nejmenší procenta mají protestanti, muslimové a ostatní...
  Sevila- španělské náměstí

Hospodářství: Z původně převážně zemědělské země se začala v 60.letech stávat zem průmyslově-zemědělská. Dnes patří mezi vyspělé průmyslové země. Trvalou převahu dovozu nad vývozem vyrovnávají příjmy z cestovního ruchu. Hlavními obchodními partnery jsou: Francie, Německo, Japonsko, USA a Saudská Arábie.

 Zemědělství: Španělsko se specializuje především na rostlinnou výrobu z toho nejvíce na jižní ovoce. Je evropským primátem v produkci pomerančů, 1. na světě v produkci oliv a na 3. místě ve světě v produkci vína . Dále se pěstují mandle, oříšky, tabák, bavlna a ranná zelenina. Z obilnin dominuje ječmen, pšenice, kukuřice a na východním pobřeží rýže. 
V živočišné výrobě stojí Španělsko na třetím místě v chovu vepřů a na 2. místě v Evropě v chovu ovcí. Významný je též rybolov a v neposlední řadě je pro Španělsko významná těžba kůry korkového dubu.
   
 Nerostné bohatství: Španělsko má velmi pestré nerostné bohatství. Je světovým producentem rtuti (Almadén). V těžbě zinku je 1. v Evropě. Evropsky významná je dále těžba stříbra, uranu a pyritů. Těžba hnědého a černého uhlí v Asturii klesá. Důležitá je také těžba solí, síry a kaolínu.
 Průmysl: Rozvoj technologie zejména v oblastech kolem Madridu a Barcelony. Na severu je soustředěn těžký průmysl (ocelárny v Asturii). Barcelona je střediskem chemického průmyslu, výroby textilu a strojírenství (lodě). V centrálním Španělsku je významná výroba automobilů. Největším výrobcem je SEAT. Největší rafinerie ropy jsou v přístavech Tarragena, Bilbao a Cartagena. Ve Valencii se setkáme s výrobou keramiky a papíru. Španělsko je 3. V Evropě ve výrobě cementu.
 Světově známé firmy: OHL, což je stavební firma a ,jak už jsem zmínila, Seat.
 HDP: Španělsko podporuje růst HDP a je díky tomu mezi čtyřmi nejvíce rostoucími západoevropskými ekonomikami.
HDP na obyvatele je 19 680,6 USD.

 Doprava: Tradiční je námořní doprava (Barcelona, Valencia). Roste význam letecké dopravy (společnost Iberia). Mezinárodní letiště jsou např. Palma de Mallorca, Madrid. Ve Španělsku probíhá značná modernizace železniční a silniční sítě .

 Služby: Cestovní ruch
  La Sagrada Familia v Barceloně

Historie: Roku 1479 je Španělsko sjednoceno a 15. století je obdobím velkých zámořských objevů. Postupem času se Španělsko stává světovou velmocí„Země, kde slunce nezapadá”. Pod vládou španělských Habsburků jsou bohatá území Evropy i Ameriky. Roku 1588 vítězí Angličané nad neporazitelným Španělským vodstvem. Po dalších porážkách v 17. Století ztrácí Španělsko své velmocenské postavení. Po napoleonských válkách se rozpadá španělská koloniální říše v Latinské Americe. V roce 1898 probíhá španělsko-americká válka, kde Španělsko ztrácí Kubu, Portoriko a Filipíny. 1936-1939 zemí dřímá občanská válka a k moci se dostává generál Franco. 1975 se králem stává Juan Carlos a roku 1986 vstupuje Španělsko do EU.
  Juan Carlos 
Zajímavosti: La Tomatina je typická španělská rajčatová bitva, která se pravidelně koná již od roku 1945 ve španělském městě Buňolu, a to každou poslední středu v srpnu, v den svatého Ludvíka, zpravidla od 11:00 do 13:00 hodin. Od roku 1997 je tato rajčatová bitva stále známější po celém světe a v minulém roce přijelo do Buňolu neuvěřitelných 30.000 návštěvníků. 


Bandoleros – banditi či loupežníci mají ve Španělsku důstojné zastání – ve městě Malaga postavili na jejich počest dokonce Muzeum andaluských loupežníků. K nejproslulejším patřili Diego Corrientes a El Tempranillo.
Diego Corrientes El Tempranillo

Korida (corrida)-slavné býčí zápasy, ve kterých se utkávají toreří. Některé zdroje uvádějí, že při zápasech zemře až pět lidí ročně.Nejvyšší bod: Pico de Teide (3718 m. n. m)
   
  Nejdelší řeka: Tejo (1 008 km)  Adiós

 Zdroje: 

Informace: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
Informace: http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=Spanelsko&ss=1852&id_sekce=316&str=clanek
Obrázky: http://images.google.cz/images?hl=cs&q=%C5%A1pan%C4%9Blsko&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky&gbv=2
HDP: http://www.zemepis.com/Spanelsko.php
Zajímavosti: http://spanelsko.podrobne.info/Zajimavosti-Spanelska/
Comments