Německo

 

Německo

Oficiální název: Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland)

             Hlavní město: Berlín (Berlin)

Počet obyvatel: 82 310 000  → nejlidnatější stát EU

Rozloha: 357 022,9 km2

Sousedé: Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko

Státní zřízení: Spolková republika

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Spolková rada – spolkový kancléř a třináct spolkových ministrů

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Dvoukomorový parlament, složený ze Spolkového sněmu a Spolkové rady, jejíchž 68 členů zastupuje jednotlivé země

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Spolkový ústavní soud

Členství v mezinárodních organizacích: Schengenský prostor, OSN, NATO, G8, signatář Kjótského protokolu, OBSE, OECD, CE

Měna: Euro

Úřední jazyk(y): Němčina

Národnostní složení: Němci, dále menšina Lužických Srbů a Frisků

Náboženské složení: Katolíci, protestanti

 

Hospodářství: Vysoce rozvinutý průmyslový stát s vyspělým zemědělstvím. Základem je hutnictví a strojírenství,elektronika, těžební a chemický průmysl. Má velký podíl na službách, obchodech a financích.

Velikost HDP: 28 012 €.

Hlavní nerostné suroviny: Uhlí, draselné soli, měděné rudy, uran, ropa

Známé firmy:  VolkswagenAllianzSiemens, Deutsche Bank

Průmysl:- hutnictví, strojírenství (lokomotivy, vagóny, automobily-Audi, BMW, Ford,....,autobusy, lodě, obráběci stroje, jemná optika......), elektrotechnický, chemický, petrochemický, farmaceutický, papírenský, textilní, oděvní, obuvnický, potravinářský a průmysl stavebních hmot

-těžba:hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, olovo, nikl, měď, zinek, cín, wolfram, síra, uran, draselná sůl

Zemědělství: -Žito, oves, pšenice, ječmen, brambory, kukuřice, řepka olejná, chmel, len

-skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně

Služby: Cestovní ruch, finance, automobily, elektronika

Doprava: Hustá železniční síť, letecká doprava, námořní doprava

 


Historie:  Ke sjednocení Německa došlo po prusko-francouzské válce v roce 1871. V roce 1939 rozpoutalo Německo 2. světovou válku, která trvala do roku 1945 a byla největší válkou historie. V roce 1949 Německo rozděleno na dva státy, Německou demokratickou republiku a Německou spolkovou republiku. K jejich sjednocení došlo v roce 1990.

Zajímavosti:  Rodiště spousty slavných osobnosti.

Např.:

hudební skladatelé - Ludwíg van Beethoven, Franz Schubert, Johannes  Brahms
spisovatelé a básníci - Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Thomas Mann
filosofové - Georg W. F. Hegel, Friedrich Engels, Karl Marx
vědci - Johannes Kepler, Albert Einstein, Heinrich, Schliemann
státníci a politici - Otto von Bismarck, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler

Místní nej: proslulý pivní festival Oktoberfest

Lipsko (Leipzig) – muzea

Drážďan (Dresden) – obrázárna Zwinger, katedrála, muzea.

Německé Alpy

Mnichov (München)

Odkazy:

http://euroskola.st.ipex.cz/ukazky/2003/broucek/

http://zemepis.com/Nemecko.php

http://bedekr.cz/staty/Evropa/Nemecko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo#.C3.9Avod

http://www.ctenarskydenik.cz/referaty/referat.asp?id=888&pageTitle=Nmecko-skvl%20refert

http://nemecko.podrobne.info/Zajimavosti-Nemecka/Zazipovanou prezentaci o Německu si můžete stáhnout zde.


Comments