Nizozemsko

Koninkrijk der Nederlanden

(Nizozemské království)

 
Hlavni město: Amsterdam

Počet obyvatel: 16 491 461

Rozloha:  41 526 km²

Sousedé: Německo, Belgie

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Královna Beatrix

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Parlament a Královna

Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD

 

Měna: Euro (Eur)

Úřední jazyk(y):  nizozemština

Národnostní složení: Nizozemci 91 %, Turci 1,3 %

Náboženské složení: katolíci 31 %, protestanti 21 %, bez vyznání 40 %

 

Hospodářství: Základem nizozemského hospodářství je průmysl, obchod a doprava. Určitou roli hraje i zemědělství. Nejdůležitější těžbou nerostné suroviny je těžba zemního plynu. Ten je určen především k výrobě elektrické energie, kterou vyrábějí tepelné elektrárny na zemní plyn, a na export.

 Velikost HDP:  499,8 mld. USD

Hlavní nerostné suroviny: Zemní plyn a Ropa

Známé firmy: MCB, BROSHUIS, Machinefabriek

Průmysl: Kromě zemního plynu a ropy se zde tezi ještě sůl kamenná, draselno-hořečnaté soli, vápenec, slín a keramická hlína. Zvláště zpracování ropy je velmi rozvinuté, největší rafinerie se nachází u Rotterdamu, dále je rozvinutý průmysl chemický, elektrostrojírenský, potravinářský, sklářský, textilní, keramický, papírenský a hutnictví železa a hliníku

Zemědělství: Nizozemské zemědělství je vysoce rozvinuté, intenzivní, výkonné a mechanizované. Pěstují se různé plodiny, nejvíce ale obilí, cukrová řepa, kukuřice a brambory. Chov skotu, drůbeže a prasat.

Služby a Doprava : Díky velmi výhodné poloze u moře se velmi dobře daří obchodu a dopravě, vždyť Nizozemsko se může chlubit přístavem Europort v Rotterdamu, který je nyní druhým největším na světě.

 

 

Historie: Přibližně v 10. století došlo k rozdrobení země na jednotlivá knížectví. V roce 1477 se Nizozemí dostalo do rukou Habsburků.

V roce 1795 se nizozemských provincií zmocnila francouzská vojska. Francouzi na tomto území vyhlásili Batavskou republiku a později Holandské království. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království nizozemské. Během první světové války si Nizozemsko uchovalo nezávislost, ve druhé světové válce ho však obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií.

 

Zajímavosti: Větrné mlýny, vodní kanály, trhy s tulipány,Výroba sýru a dřeváků,legální Marihuana atd.

 

Místní nej: Madurodam a Muzeum madame tussauds

 

 

Zdroj: http://www.zemepis.com/Nizozemsko.php

            http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko

            http://www.abriana.cz/dovolena-invia/nizozemi/index.php

 

Comments