Malta

Malta(Republika ta´Malta)

Hlavní město:Valletta, také La Valletta

Počet obyvatel:398 534

Rozloha:316km²

 

Státní zřízení:parlamentí republika s jednokomorovým parlamentem 

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: prezident (Edward Fenech Adami)

Nejvyšší zakonodárnou moc ve státě má:

1.Labour Party – Partit Laburista, MPL jako

zkratka pro Maltese Labour Party. Tato strana je socialisticky a neutralisticky zaměřena.

2.Nationalist Party – Partit Nazzjonalista

Nejvyšší soudní moc má:

Členství v mezinárodních organizacích:

 

Měna: euro

Úřední jazyky: maltština, angličtina

Národní složení: maltčané, britové, řekové a španělé

Náboženské složení: 98% obyvatel s římsko-katolickou církví

 

Hospodářství: je ovlivněno skutečností, že souostroví nemá žádné přírodní zdroje, mimo to pak v důsledku mizivé vegetace trpí i nedostatkem spodní vody (lesní porost byl vymýcen již za dob Féničanů).

Velikost HDP:na HDP se na nejvíce podílí cestovní ruch

Známé firmy: AIR MALTA,ORBION,


Průmysl: Průmyslová výroba, která vyrábí z velké části i pro vývoz, se soustřeďuje především na   strojírenské výrobky, elektroniku, stavbu a opravu lodí, textil; jistých úspěchů bylo v devadesátých letech dosaženo i v oblasti zásobování vodou a elektrickým proudem.


Zemědělství:především rostlinná výroba, se soustřeďuje hlavně na poněkud zelenější ostrov Gozo, přesto se musí zelenina dovážet, hlavně v letní suché sezóně. Tradiční rybolov se provádí stále ještě zastaralým způsobem hlavně jako pobřežní lov; navíc zde hraje roli i skutečnost, že vody v okolí Malty jsou již delší dobu vyloveny. Nejen část rybího masa, ale i mnoho ostatních masných výrobků se proto dováží


Služby:Cestovní ruch-největším podnikem jsou suché doky na opravu lodi


Doprava:Letadla,lodě


Historie:Malta se chlubí dějinami v trvání téměř 7000 let. Po stále ještě záhadné periodě megalitických chrámů se na ostrově vystřídali v 13. stol. Féničané pak Kartágo, Řím, Byzanc, Arabové, Normani, vládci Kastilie. V roce 1530 jí získal křesťanský vojenský řád Johanitů. V roce 1798 ji obsadil Napoleon, ale 1802 byla vrácená Johanitům. V novější době pak Britové, pro které se Malta v obou světových válkách stala neocenitelnou základnou ve Středozemním moři. V roce 1964 byla vyhlášená jeji nezávislost a 1974 se stala republikou

Zajímavosti:k Maltě náleží neobydlené ostrůvky Cominotto, Filfla Island a St. Paul´s Island. Nejvyšším bodem je Ta´Dmejrek


Odkazy:http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta#D.C4.9Bjiny, učebnice Hosp. zeměpisu

Comments