Maďarsko

 

Maďarsko



Oficiální název: Maďarská republika

Hlavní město: Budapešť

Počet obyvatel: 10 035 000

Rozloha: 93 030 km²

Sousedé: Rakousko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko

Slovinsko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko

Chorvatsko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko

Srbsko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko

Rumunsko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko

Ukrajina - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina

Slovensko - http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Státní zřízení: Parlamentní republika

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Prezident

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Parlament(Jednokomorový)

Nejvyšší soudní moc ve státě má: Nejvyšší soud

Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD

Měna: forint

Úřední jazyk(y): maďarština(jazyky nepočetných menšin)

Národnostní složení: Maďaři 90 %, Romové 4 %, Němci, Židé, Slováci

Náboženské složení: katolíci 68 %, protestanti 25 %, bez vyznání 8 %

Hospodářství: Hospodářství Maďarska bylo v minulosti založené na zemědělství a potravinářském průmyslu. V současnosti se v zemi těží bauxit, manganové rudy, hnědé a černé uhlí, ropa a zemní plyn. Nedávno byly objeveny nové ložiska mědi. Významnými odvětvími průmyslu je strojírenství - výroba autobusů, hutnictví, chemický průmysl a zejména na ženské pracovní síle založen textilní průmysl.

Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež

Zemědělství - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, rýže, brambory, cukrová řepa, slunečnice, vinná réva, zelenina, ovoce, vlašské ořechy, rajčata, tabák, len, konopí.

Hlavní nerostné suroviny: hnědé a černé uhlí, ropa a zemní plyn.

Známé firmy: Elcometal Kft. , Dunafert,

Služby: Maďarsko vám poskytne všechny možnosti rekreace, po kterých zatoužíte.

Zkrátka však příjdou milovníci moře nebo horolezci.

Doprava: Autobusy oproti železniční sítě mají větší pokrytí, denně je použije okolo 1,6 mil. Cestujících. Nejvýznamnějším letištěm je Mezinárodní letiště Ferihegy v Budapešti.

Historie: Maďarsko bylo osídleno už v době kamenné, kdy ho obývali Keltové. Keltové byli však vytlačeni Římany.

Ve středověku se na tomto území vytvořilo Uherské království, jehož vlády se načas zmocnil i český král.

Vznik 16. listopadu 1918 (rozpad Rakouska-Uherska)

Po druhé světové válce se Maďarsko stalo jednou ze zemí komunistického bloku.



Zajimavosti: Maďarsko je rovnatá země, pahorky se nachází pouze u hranic se Slovenskem.

Národní park Hortobágy- Nachází se zde tzv. „ptačí nemocnice“,pastýřské muzeum aPuszta ZOO.

Maďarsko vlastní druhý největší povrchový rezervoár termálních vod.

Příjemné lázeňské budovy se rozkládají u 35 termálních pramenů.

Je zemí bohatých kulturních tradic.

Maďarsko proslulo pěstováním vinné révy.

Místní nej: Nejvyšší bod: Kékes (1 015m n. m.)

Gramotnost obyvatel: 99%

Nejnižší bod se nachází jižně od Segedín s nadmořskou výškou 78 m.

Odkazy:http://www.zscakovice.cz/Mapa%20EU/madarsko.htm

http://zemepis.com/Madarsko.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maďarsko



Comments