Lucembursko

 

Grand Duche de Luxembourg


Hlavní město: Lucemburk (Luxembourg)

Počet obyvatel: 442 972

Rozloha: 2 586 km2

Sousedé: Francie, Německo, Belgie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie


Státní zřízení: konstituční monarchie

Nejvyšší výkonná moc: soustředěna do rukou velkovévody a kabinetu, jenž se skládá s předsedy vlády a několika ministrů

Nejvyšší zákonodárná moc: Poslanecká sněmovna a Státní rada

Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN


Měna: Euro

Úřední jazyk: lucemburština, němčina, francouzština

Národnostní složení: portugalci, italové, franocouzi, lucemburčané

Náboženské složení: 93% římští katolíci, protestanté, evangelíci


Hospodářství: průmysl, cestovní ruch

Velikost HDP: 55 200$ na 1 obyvatele

Nerostné suroviny: železná ruda

Známé firmy: ElectraStar s.a. , International Raiway Systems SA

Průmysl: hutnictví, textil, strojírenství, potravinářský

Zemědělství: skot, vinná réva, obilniny, prasata, drůbež

Doprava: železnice, dopravní prostředky


Historie:Dějiny samostatného Lucemburska se odvíjejí od vzniku lucemburského hradu. Okolo hradu postupně vznikalo středověké město, jenž se stalo střediskem nevelkého, leč svojí polohou nikoliv nepodstatného panství. Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a na vévodství bylo povýšeno roku 1354 Karlem IV. Ten byl zároveň českým králem. Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství samostatnost v 19. století.

Zajímavosti: Echternach je centrem části nazývané „Malé lucemburské Švýcarsko“ - nejstarším lucemburským městem

Místní nej: benevolentní zákony umožňují velký rozvoj bankovnictví, což využívají především zahraniční zákazníci. Z Lucemburska se stává druhé Švýcarsko.

Odkazy: www.zeme.sopka.cz/zeme_detail.php?idZeme=136, www.pulsartours.cz/index.php?type=destination&id=182,

www.wikipedia.org/wiki/Lucembursko


Comments