Litva

 

Litva

 • Oficiální název: Litevská republika(Lietuvos Respublika)

 • Český název: Litevská republika

 • Anglický název: Lithuania

 • Hlavní město: Villnius

 • Počet obyvatel: 3 382 041

 • Rozloha: 65 200 km² z toho 1,35 vodní plochy

 • Nejznámější řeka: Nemunas (Něman)

 • Sousedé: Na severu hraniči s Lotyšskem, na jihovýchodě s Běloruskem, na jihozápadě s Polskem a ruskou Kalinigradskou oblasti

 • Státní zřízení: republika s parlamentní demokracií

 • Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: Prezident - Valdas Adamkus

Forma vlády - parlamentní

Předseda vlády - Andrius Kubilius

Spávní členění – 44 regionů a městských obvodů

Prezident je volen ve všelidovém hlasování na pět let. Je hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil. Disponuje dále, a to je velmi důležité, reálnou výkonnou mocí, zejména v zahraniční politice.

 • Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: Seimas-je to jednokomorový parlament,který se skládá z jedné komory.Tvoří ho 141 poslanců.

 • Nejvyšší soudní moc ve státě má: nenašla jsem

 • Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN, CE, OBSE

 • Měna: Euro

 • Úřední jazyk: litevština, dále to jsou jazyky- ruština, zemaitština, polština, angličtina

 • Národnostní složení: Litevci 85%, 6,3% Poláci, 5,1% Rusové...

 • Náboženské složení: katolíci 80%

 • Gramotnost: 98%

 • Hospodářství: Litva je průmyslový a zemědělský stát. Lidé jsou zaměstnaní cca 50% ve službách, 30% v průmyslu a 20% v zemědělství. Díky slabé surovinové základně ložiska rašeliny je produkce elektrické energie téměř výhradně závislá na jaderné energetice. Má především lehký a středně težký průmysl. • Velikost HDP (na 1 obyvatele): pod 75%

 • Hlavní nerostné suroviny: jantar, diamanty, nafta

 • Známé firmy: největší litevská firma: rafinérie Mažeikiu nafta, BSFC,

 • Průmysl: strojírenství, elektrotechnika, radioelektronika, papírenství, chemický, potravinářský, textilní, dřevozpracující a průmysl stavebních hmot. Průmysl je soustředěn hlavně do větších měst jako je Villnius, Kaunas, Klaipéda a Šiauliai.

 • Zeměděltství: V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, koní, skotu a drůbeže. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina. Vývoz: potraviny, stroje, textil, chemikálie, nápojů, cigararet...Dovoz: potraviny, spotřební zboží, stroje a zařízení, dopravní prostředky...

 • Služby: Služby jsou na průměrné úrovni.Známý je cestovní ruch. V současné době je v Litvě přibližně 210 hotelů. V Litvě je velký rozvoj restauračních řetězců, které expandují i do zahraničí. Největším z nich je Chili Pica. VP Market (největší firma v Pobaltí), Senukai (domácí potřeby a stavební materiály), Apranga (Největší řetězec s oděvy), GNT Lietuva, Norfa..

 • Doprava: silniční, lodní, letecká, železniční, městská. Mají 2 002 km železnice, 44 000 km silnice. Celkem pohodlně se po větších městech dá přesouvat MHD. Železniční síť je poměrně dobře propracovaná. Dá se taky cestovat tzv. maršrutky, neboli hromadné taxi mikrobusu, které vám zastaví, kde si o to řeknete řidiči. Velmi pohodlné, vhodné pro kratší cesty. Na dalnících se neplatí dálniční poplatky.

 • Histrorie:Ve 13. století země povstala proti německým křižáckým výpravám. V 15. století došlo k vytvoření aliance s Polskem. V 18. stol. se země dostala pod ruskou nadvládu. Po ruské revoluci získala Litva v roce 1917 nezávislost, o kterou přišla po násilném připojení k Sovětskému svazu v roce 1940. Následující rok zemi okupovaly německá vojska a v roce 1944 se dostala znovu pod vliv Sovětů. Nezávislost Litva získala v roce 1991 a posléze se litevština stala opět oficiálním jazykem.

 • Zajímavosti: Vilnius: je hlavním městem, ležící na řece Neris, ukrytý hluboko ve vnitrozemí. Hlavní zajímavostí v tomto měste je Náměstí katedrály. Na jižní části řeky také leží majestátní vrchol Gedaminas. Mezi další zajímavosti patří stará židovská čtvrť, ghetto, prezidentský palác, universita a budova observatoře. Trakaj: Jedná se o malebné městečko, které se nachází v oblasti malých jezírek a ostrůvku. Stojí na něm nejznámější dominanta Litvy a to hrad Trakaj. Hora křížu, Šiauliai: Jedná se o krásné městečko, nedaleko kterého leží úžasná hora křížů. Vrchol, nebo hora je plná křížů a to různých velikostí, barev, z různých materiálů, různých značení, různých náboženství atd. Samotné kříže přinášejí turisté a poutníci. Nikdy nikdo nedokázal spočítat kolik křížů na vrcholu je. Země je poměrně malá,ale zajímavostí v tomto státě je opravdu mnoho......

 • Místní nej: Z Litvy pochází jeden z nejůspěšnějších basketbalových týmů světa. Velmi oblíbeným pokrmem Litvy je řepná polévka, která se nejčastěji podává v létě a důkladně vychlazená.

Comments