Kostra státu

Oficiální název: {oficiální (nečeský) název státu} + doplňte vlajku, případně další státní symboly /ty už nepovinně/}

Hlavní město: {hlavní město státu - česky i v originále}
Počet obyvatel: {až tak nás to nezajímá (nemusíte se učit), ale ať to máme formálně pěkné}
Rozloha: {až tak nás to nezajímá (nemusíte se učit), ale ať to máme formálně pěkné}
Sousedé: {a pokud jsou sousedé rovněž státy EU nezapomeňte je propojit odkazem, ať na ně můžeme po kliknutí přejít}
 
Státní zřízení: {monarchie, republika, federace...}
Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: {vláda, prezident (souvisí s předchozím) a jak se to jmenuje u nich}
Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: {jasně, že to bude parlament, ale může se jmenovat jinak - a z čeho se skládá - jedna komora, dvě komory, jak se jmenují}
Nejvyšší soudní moc ve státě má: {asi nějaký Nejvyšší soud, ale zase, jak se jmenuje tam}
Členství v mezinárodních organizacích: {rozumí se mimo EU ;-)}
 
Měna: {snad jasné}
Úřední jazyk(y): {snad jasné}
Národnostní složení: {jen hlavní}
Náboženské složení: {jen hlavní}
 
Hospodářství: {pár shrnujícíh vět o hospodářství, dejte pozor ať se potom zbytečně neopakujete - tady je vlastně shrnutí toho co pokračuje níže}
Velikost HDP: {uveďte výšku hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele}
Hlavní nerostné suroviny: {snad jasné}
Známé firmy: {příklad firem pocházejícíh z toho státu - prakticky všude najdeme aspoň jednu celosvětově/evropsky známou}
Průmysl: {rozepsání toho co bylo  hospodářství (ale s ohledem na průmysl)}
Zemědělství: {rozepsání toho co bylo  hospodářství (ale s ohledem na zemědělství)}
Služby: {rozepsání toho co bylo  hospodářství (ale s ohledem na služby)}
Doprava: {rozepsání toho co bylo  hospodářství (ale s ohledem na dopravu)}
 
Historie: {uveďte pár vět k historii, není pro nás až tak podstatné jako hospodářství, ale na pochopení státu určitě dobré}
Zajímavosti: {co vás na tom státě zaujalo, proč by jej stálo za to navštívit a podobně}
Místní nej: {nějaká NEJ toho státu - můžete samozřejmě použít nejvyšší vrchol ... a podobně, ale možná tam najdete i nějaké "zajímavé NEJ"}
 

Odkazy:

{odkazy na webové stránky toho státu a o tom státu, kde můžeme najít další informace, fotky apod. - myslím, že pět odkazů minimálně}

 

 

Poznámka: nestyďte se vložit i nějaké obrázky (ale pozor na autorská práva), odkazy a podobně. Kreativitě se meze nekladou. Odkyzy uvádějte všude, kde to půjde - logicky i na ostatní státy EU, které jsou zpracovány tady, ale nebojte se použít i odkazy jinde (třeba na wikipedii, stránky toho státu apod.) Neopisujte pouze tupě údaje z jiných stránek - při hodnocení se bude přihlížet i k "souvislosti textu" tj. jak text jednotlivých oblastí na sebe navazuje, jak se doplňuje, jestli si neprotiřečí. Nemáte pouze - najít ->zkopírovat -> vyplnit, ALE najít -> přečíst -> pochopit -> vyplnit

Comments