Francie

Oficiální název: République française (Francouzská republika)

Hlavní město : Paříž (Paris)
Počet obyvatel : 60 180 529 (v roce 2003) 
Rozloha : 547 030 km²
Sousedé : Belgické království, Velkovévodství lucemburské, Spolková republika Německo, Švýcarská konfederace, Italská republika, Španělské království
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Švýcarsko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Španělsko


Státní zřízení : poloprezidentská republika
Nejvyšší výkonnou moc ve státě má : Prezident (Nicolas Sarkozy) 
Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má : Parlament (dolní komora – Národní shromáždění, horní komora – Senát) 
Nejvyšší soudní moc ve státě má : Nejvyšší soud
Členství v mezinárodních organizacích : NATO, OSN, G8, Rada Evropy (CE), OBSE, EOCD

Měna : euro
Úřední jazyk : francouzština
Národnostní složení : Francouzi (90%)
Náboženské složení : římskokatolické (přibližně 85%)

Hospodářství : Největší rozloha zemědělské a orné půdy v Evropě. Čtvrtá nejsilnější průmyslová velmoc. Cestovní ruch.
Velikost HDP : 31 825 USD
Hlavní nerostné suroviny : bauxit, uhlí, uranová ruda, ropa, zemní plyn, nikl
Známé firmy : PSA, Air France, Lacoste, Loreal, Chanel, Dior, Michelin, Airbus, Carrefour, Lafarge, Veolia, Canal+, AXA, Thomson
Průmysl : strojírenství, chemický, automobily, hutnictví, letadla, elektronika, textilní, potravinářský, cestovní ruch, zbrojařský 
Zemědělství : skot, ovce, pšenice, hrozny
Služby : banky (BNP Paribas), pojišťovny (AXA)
Doprava : Železniční (TGV), Letecka (Air France), Eurotunel 

Historie : Významnou událostí v dějinách Francie byla Velká francouzská revoluce (mezi lety 1789 a 1799) cílem revoluce bylo zlikvidovat středověké dělení obyvatelstva, společnosti na stavy a vytvořit tak demokratickou občanskou společnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha, aby si lidé byli rovni před zákonem.
Zajímavosti : Francie je zemí vína, sýrů a módy, dále zde najdete zámky, katedrály, římské památky, každoročně se zde už od roku 1903 pořádá 3 týdenní cyklistický závod – Tour de France 
Místní nej : hora Mont Blanc (4 810 m – největší v Evropě), nejdelší řeka - Loire (1 025 km)

Odkazy :  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie

http://rainbowheartstar.files.wordpress.com/2008/02/arc-de-triomphe-paris-france.jpg

http://www.visitingdc.com/images/eiffel-tower-paris-france.jpg

http://francie.orbion.cz/

http://www.zemepis.com/Francie.php

 

ċ
projekt-eu-nove-FR.notebook
(679k)
Libor Olbrich,
22. 3. 2009 3:48
Comments