Česko

 
 
Oficiální název : Česká republika

Hlavní město : Praha

Počet obyvatel : 10 446 157

Rozloha : 10 446 157 km2 (113 na světě)

Sousedé : Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko

Státní zřízení : Republika


Nejvyšší výkonnou moc ve státě má : Prezident (Václav Klaus)


Nejvyšší  zákonodárnou moc ve státě má : Parlament


Nejvyšší soudní moc ve státě má : Nejvyšší soud


Členství v mezinárodních organizacích:

EU(evropská unie)

UN (Organizace spojených národů)

OSN (UNESCO,UNIDO)

OSCE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě)

NATO(Organizace severoatlantické smlouvy )

INTERPOL(Mezinárodní organizace kriminální policie )

CE(Rada Evropy)

Schengenský prostor

Měna: česká koruna


Úřední jazyk(y): čeština


Národnostní složení: 90%češi,a zbytek romové,vietnamci,ukrajinci


Náboženské složení: bez vyznání 59 %, římskokatolické 27 %


Hospodářství Průmysl,Zemědělství-Česko vykazuje jednu z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících ekonomik ze všech postkomunistických zemí. Jejím základem je průmysl doplňovaný službami a zemědělství


Velikost HDP: 26 800 USD


Hlavní nerostné suroviny: černé a hnědé uhlí, kaolín a uran,železné rudy,


Známé firmy: Tatra,Metrostav,Benzina,Česká spořitelna,OKD,Unipetrol,ČEZ,Škoda auto,Čedok,Bohemia


Průmysl :Hlavnímy průmyslovými centry jsou Praha,Ostrava a Plzeňsko Elektrotechnika,chemický průmysl,energetika,uhelné a jaderné elektrárny ( Temelín a Dukovany) hutnictví, strojírenství, textilní průmysl, potravinářský průmysl, elektroprůmysl , výroba dopravních prostředků a stavebnictví


Zemědělství: pšenice, kukuřice,ječmen, brambory, cukrová řepa, zelenina, len a řepka Svůj význam má i pěstování chmele sadařství a vinohradnictví. Základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, dále včelařství nebo chov sladkovodních ryb (zvl. kaprů).


Služby: Cestovní ruch(turistika,památky,lázně..),automobily,


Doprava: automobilová doprava,železniční doprava, letecká doprava


Historie po rozpadu Rakousko uherska 1918 vznik Česko slovenska Během 2 světové byla okupována.Jako subjekt vznikla Česká republika 1.1.1993 . Úspěšně se zapojila do politických struktur demokratického Západu – 12.3.1999 byla přijata do NATO 1.5.2004 vstoupila do Evropské Unie


Zajmavosti : Slavné Osobnosti -T.G. Masaryk ,(Sport) - Petr Čech,J. Železný,E. Zátopek, (Umělci )– l.Janáček ,K. Gott , A. Dvořák,Z.Fibich

ČR bych navšívila pravděpodobně kvůli historickým pamatkám(Karlův most, Karlštejn,Lednice, Krumlov,Telč,Mikulov,Valtice,) a taky lázeňství(Luhačovice,Karlova studánka,Mariánské Lázně, Františkovy Lázně)


Nej Státu : Nejvyšší bod -Sněžka 1602m.n.m., Přečerpávající Elektrárna Dlouhé stráně,Pražský Hrad
 
 Sněžka


Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_en.htm

http://www.czech.cz/cz?i=5

http://zemepis.com/Cesko.php

http://images.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi

Comments