Dánsko


Dánsko


Oficiální název: Dánské království (Kongeriget Danmark)

Hlavní město: Kodaň (København)

Počet obyvatel: 5 430 661

Rozloha: 43 094 km2

Sousedé: spojeni pevninou – Německo a Švédsko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Švédsko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo


Státní zřízení: Konstituční monarchie

Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: královna Margrethe II.

Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: královna s Folketingem – jednokomorový parlament

Členství v mezinárodních organizacích: NATO, OSN, CE, OECD, OBSE


Měna: 1 dánská koruna (DKK) = 100 ore

Úřední jazyk(y): dánština

Národnostní složení: dánové 97%, němci, švédové

Náboženské složení: luteráni 91%, katolíci a ostatní protestanti


Hospodářství: Dánsko je průmyslově vyspělým státem s převládajícím podílem vysoce intenzívní zemědělské výroby. Hodnotou zemědělské prokukce na jednoho obyvatele zaujímá první místo ve světovém žebříčku. Významná je zejména živočišná výroba. O výrazné intenzitě zemědělské výroby svědčí i fakt, že v zemědělství je zaměstnáno pouze kolem 6 % práce schopného obyvatelstva, v průmyslu asi 30 % a nejvyšší podíl připadá na terciální sféru, tj. služby, obchod atd. (více než 60 %).

Velikost HDP: 34 600 USD

Hlavní nerostné suroviny: kaolín, žula, křída, lignit, síra, zemní plyn, ropa

Známé firmy: Lego, Bang & Olufsen,

Průmysl: strojírenství, elektronika, spotřební průmysl, výstavba lodí, farmaceutický (světoznámý vývozce inzulínu

Zemědělství: skot, rybolov, mléko, máslo, pivo-Tuborg, Carlsberg

Služby: doprava P & O – speditérství, cestovní ruch - legoland

Doprava: železniční, silniční, letecká, lodní (Kodaň)


Historie: V období od 8. do 11. století byli Dánové známí jako Vikingové. Spolu s Nory a Švédy kolonizovali a napadali různé části Evropy a obchodovali v mnohých zemích. Současní Dánové jsou hrdí na svůj sociální stát, který každému zajišťuje dobrou sociální ochranu.

Zajímavosti: 2. nejdelší visutý most na světě – most přes Velký Belt, spojující ostrovy Sjælland a Fyn

zábavní park Tivoli - nejstarší zábavní park v Evropě

Místní nej: Nejvyšší hora: Ydinge Skovhøy (173 m)

Nejvýznamnější dáni: Hans Christian Andersen, Tycho de Brahe, Nils Bohr

Odkazy: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko

http://dansko.orbion.cz/

http://www.dansko.cz/clanek.html?id=114Comments