Belgie

Oficiální název: Belgické království (Royaume de Belgique)
  
Hlavní město: Brusel (Bruxelles)
Počet obyvatel: 10 511 382
Rozloha: 32 545 km²
Sousedé: 
Francie Opera - [Francie - Wikipedie, otevřená encyklopedie]
Nizozemí Opera - [Nizozemsko - Wikipedie, otevřená encyklopedie]
Lucembursko Opera - [Lucembursko - Wikipedie, otevřená encyklopedie]
Německo Opera - [Německo - Wikipedie, otevřená encyklopedie]
Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
Nejvyšší výkonnou moc ve státě má: král (Albert II.)
Nejvyšší zákonodárnou moc ve státě má: dvoukomorový parlament; tvoří jej Sněmovna reprezentantů a Senát
Nejvyšší soudní moc ve státě má: nejvyšší soud
Členství v mezinárodních organizacích: EU, NATO, OSN, CE, OBSE, OECD
 Měna: euro
Úřední jazyk(y): vlámština, francouzština a němčina
Národnostní složení: germánští Vlámové 54%, románští Valoni 36%, německá menšina 0,7%, cizinci 9,1%
Náboženské složení: římskokatolické
 Hospodářství: 
• Belgie je stát s vyspělým průmyslem a intenzivním zemědělstvím. Základem belgické ekonomiky je průmysl, soustředěný v severní, vlámské části země. Belgie omezuje těžbu uhlí a tím i uhelnou energetiku, 60% energie pochází z jaderných elektráren. Belgie se orientovala na zahraniční obchod s dovozem potravinářských výrobků, strojních zařízení, nebroušených diamantů, ropy a jejích produktů, chemikálií, textilu oděvů a oděvních doplňků. Vyváží zejména železo, ocel, automobily, opracované diamanty, plasty, ropné produkty, textil, potravinářské výrobky.
Velikost HDP: 24 510 USD
Hlavní nerostné suroviny:  
• uhlí, železná ruda
Známé firmy: 
VARO, Aspel, SYMO, Delvita
Průmysl:  
• Na jihu země se nachází ložiska uhlí a železné rudy. Těží se zde také uran a lignit, zpracovává se olovo, měď, zinek, kobalt, germanium a radium. Nejvýznamnější je průmysl strojírenský (zbraně a elektrotechnická zařízení), hutnický, chemický (hnojiva, plasty, umělá vlákna, a textilní (bruselská, či flanderská krajka).V potravinářství Belgie je známá výroba piva, cukru a čokolády, zejména pralinek. Petrochemický průmysl je koncentrován v Antverpách, které jsou proslulé i broušením diamantů
Zemědělství:  
• Zemědělství se soustřeďuje především na živočišnou výrobu. Chovají se zde vepři, drůbež a skot. Pěstuje se pšenice, ječmen, cukrová řepa, zelenina a brambory. 
Služby: 
• Belgie je vyhlášena tím, že má všechny bankovní transakce a účty vedené bez poplatku
• Ve službách pracuje více jak 70% práce schopného obyvatelstva
Doprava: 
• Hustá silniční a železniční síť umožňuje pohodlné cestování
• Kvalitní lodní dopravní sítě, Antverpy jsou druhým největším přístavem Evropy
Historie: 
• Název Belgie pochází z označení keltských kmenů
• Římané je označovali latinským slovem Belgae, čili Belgové.
• Za osmdesátileté války bylo území dnešní Belgie dobyto Španěly a připadlo Habsburkům
• Koncem 18. století se Belgie zmocnili Francouzi a po Napoleonově porážce u Waterloo se Belgie stala součástí Spojeného království nizozemského
• Po revoluci r. 1830 se Belgie v roce 1931 odtrhla od Nizozemí a stala nezávislou, neutrální konstituční monarchií 
• Po různých konfliktech mezi Vlámy a Valony došlo k úpravám ústavy a Belgie se přeměnila ve federální stát.
Zajímavosti: 
• Belgie je místem karnevalů a pestrých průvodů v historických kostýmech, jejichž kořeny sahají až do středověku
• Belgie je také, podobně jako Holandsko, zemí větrných mlýnů.
• V Belgii najdeme Waterloo, slavné místo Napoleonovy porážky.
• Belgie se vyznačuje skvělou kuchyní, o níž se tvrdí, že má francouzskou kvalitu a německou kvantitu.
• Patronem Belgie je svatý Josef, národní heslo zní „Jednota posiluje“
Místní nej:  
• Nejvyšší bod Signal de Botrange (694 m n. m.)
• Největší přístav EU Antverpy
• kvalita říční vody v Belgii je nejhorší v Evropě a jednou z nejhorších v 122 zkoumaných zemí světa (tvrdí zpráva z roku 2003)
• Nejdelší řeka Šelda - 435 km
• Nejnižší bod Severní moře - 0 m n. m.
• Gramotnost obyvatel: 99%
 
Odkazy:
http://www.belgie.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://belgie.orbion.cz/
http://www.ocestovani.cz/belgie/
http://www.asmat.cz/html/informace_belgie.php


Comments