Podpora výuky‎ > ‎Účetnictví‎ > ‎

4. ročník

Zde najdete podpůrný výukový materiál pro 4. ročník předmětu Účetnictví.
 
Pracovní list - zaměřený na daňovou povinnost účetní jednotky - Procvičovací příklady na zjištění daňové povinnosti účetní jednotky - pracovní list.pdf
 
Výukový objekt - zaměřený na problematiku daně z příjmů FO - Daň z příjmů fyzických osob.pdf
                         - zaměřený na problematiku vedení daňové evidence - Vedení daňové evidence pro plátce DPH - projekt EU.pdf
 
Smartnotebook - opakovací příklady - Opakovací příklady - smartnotebook - projekt eu.xbk
                                                       - Souvislý účetní příklad - smartnotebook - projek eu.xbk
 
Souvislé účetní příklady na PC - Souvislý účetní příklad CONIS na PC s řešením.pdf
                                                  - Souvislý účetní příklad na PC s řešením.pdf
                                                  - Souvislý příklad na vedení DE na PC.pdf
Ċ
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:36
ċ
Opakovacípříklady-smartnotebook-projekteu.xbk
(212k)
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:36
Ċ
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:37
ċ
Souvislýúčetnípříklad-smartnotebook-projekeu.xbk
(352k)
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:38
Ċ
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:38
Ċ
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:38
Ċ
Eva Chlopčíková,
27. 8. 2009 9:39
Comments