Podpora výuky‎ > ‎Účetnictví‎ > ‎

2. ročník

Zde najdete podpůrný výukový materiál pro 2. ročník předmětu Účetnictví.
 
                         - zaměřený na provozní zálohy, směnky, reklamace - Opakovací příklady na přijaté a poskytnuté zálohy, směnky, reklamace pro 2. ročník - pracovní list s řešením - projekt eu.pdf
                         - zaměřený na problematiku finančních účtů - Procvičovací příklady na finanční účty pro 2. ročník - pracovní list.pdf
                         - zaměřený na problematiku zúčtovacích vztahů - Procvičovací příklady na zúčtovací vztahy pro 2. ročník - pracovní list.pdf
                         - zaměřený na problematiku mezd - Výpočet a zaúčtování mezd - pracovní list.pdf
                         - zaměřený na problematiku účtování směnek - Pracovní list - směnky, projekt EU.pdf
                         - zaměřený na přijaté a poskytnuté provozní zálohy - Pracovní list - přijaté a poskytnuté provozní zálohy, projekt EU.pdf
                         - zaměřený na problematiku daní - Pracovní list - na daně a dotace
Výukový objekt - zaměřený na zvláštní účetní případy o materiálových zásobách - Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky.pdf
                         - zaměřený na mzdy - Základní účtování mezd.pdf
                         - zaměřený na problematiku přechodných účtů - Účty časového rozlišení - výukový objekt.pdf
                         - zaměřený na problematiku dohadných účtů - Dohadné účty - projekt eu.pdf
                        
                                                          - Procvičovací příklady na pohledávky a závazky ke společníkům, daně - smartnotebook - projekt eu.xbk
                                                          - Procvičovací příklady na zúčtovací vztahy - smartnotebook - projekt eu.xbk
                                                          - Procvičovací příklady na účtování zásob materiálu a zboží metodou A - smartnotebook - projekt.xbk
                                                          - Procvičovací příklady naúčtování zásob materiálu a zboží metodou B - smartnotebook - projekt.xbk
                        
 
                      
 
Ċ
Eva Chlopčíková,
28. 9. 2009 12:25
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 13:07
Ċ
Eva Chlopčíková,
3. 8. 2010 8:22
Ċ
Eva Chlopčíková,
3. 8. 2010 7:45
ċ
Procvičovacípříkladynafinančníúčty-smartnotebook-projekteu.xbk
(214k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:53
ċ
Procvičovacípříkladynapohledávkyazávazkykespolečníkům,daně-smartnotebook-projekteu.xbk
(218k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:53
ċ
Procvičovacípříkladynazúčtovacívztahy-smartnotebook-projekteu.xbk
(231k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:55
ċ
ProcvičovacípříkladynaúčtovánízásobmateriáluazbožímetodouA-smartnotebook-projekt.xbk
(249k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:54
ċ
ProcvičovacípříkladynaúčtovánízásobmateriáluazbožímetodouB-smartnotebook-projekt.xbk
(277k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:55
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:52
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:52
Ċ
Eva Chlopčíková,
17. 11. 2009 6:48
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:52
Comments