Podpora výuky‎ > ‎Účetnictví‎ > ‎

1. ročník

Zde najdete podpůrný výukový materiál pro 1. ročník předmětu Účetnictví.
 
Pracovní list      - zaměřený na procvičování rozvahových a výsledkových účtů - Pracovní list - příklad na rozvahové a výsledkové účty.pdf
                         - zaměřený na procvičování rozvahových a výsledkových účtů s DPH - Pracovní list - příklad č. 1 s DPH.pdf
                                                                                                                       - Pracovní list - příklad č. 2 s DPH.pdf
                         - zaměřený na účtování dlouhodobého majetku - Pracovní list - dlouhodobý majetek.pdf
                         - zaměřený na účtování dlouhodobého majetku - Souvislý účetní příklad se zálohama na dlouhodobý majetek, projekt EU.pdf
                         - zaměřený na účtování dlohodobého finančního majetku - DFM- pracovní list s příklady.pdf
                         - zaměřený na účtování dlouhodobého finančního majetku -  Procvičovací příklady na DFM.pdf
                         - zaměřený na opakování rozvahy, procvičování rozvahových a výsledkových účtů s DPH - Pracovní list - opakovací příklad na rozvahové a výsledkové účty s DPH.pdf
Výukový objekt - zaměřený na problematiku aktiv a pasiv firmy - Majetek podniku a zdroje jeho financování - projekt EU.pdf
                         - zaměřený na problematiku účtů - Účet - jeho funkce a forma.pdf
                         - zaměřený na problematiku daně z přidané hodnoty - DPH - výukový objekt.pdf
                         - zaměřený na podvojnost a souvztažnost - Podvojnost a souvztažnost, třídění účtů, účtová osnova - projekt EU.pdf
                         - zaměřený na dlouhodobý finanční majetek - Dlouhodobý finanční majetek - výukový objekt - projekt eu.pdf
                         - zaměřený na problematiku zásob - Zásoby - projekt EU.pdf
Příklady s prezentacemi jejich řešení - Změny rozvahových účtů - příklad č.1 a 2..pdf
                                                            - Řešení příkladu č. 1 - prezentace.pdf
 
                                                            - Řešení příkladu č. 2 - prezentace.pdf
                         
 
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:50
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:49
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:49
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:48
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:45
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:41
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:39
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:41
Ċ
Eva Chlopčíková,
21. 6. 2011 23:53
ċ
Souvislýúčetnípříkladnadlouhodobýmajetek-smartnotebook-projekt01.xbk
(197k)
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:57
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:42
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:55
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 12:47
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:42
Ċ
Eva Chlopčíková,
25. 8. 2009 22:42
Comments