Literatura

Na těchto stránkách naleznete materiály související:
1. s literaturou baroka
-
Baroko (charakteristické znaky, umění baroka, evropské baroko)
- České baroko.pdf (česká barokní literatura)
- J. A. Komenský  (tvorba J. A. Komenského)
- Jan Amos Komenský (procvičování znalostí o J. A. Komenském)

2. s literaturou romantismu
- Romantismus (charakteristické znaky, umění romantismu)
- Romantismus - Francie, Rusko (francouzská a ruská literatura romantismu)
Romantismus - Anglie, USA (anglický romantismus a romantismus USA)
- Romantismus - opakování (opakování znalostí světového romantismu)

3. s procvičováním znalostí k ústní části nové maturity

- D. Diderot - Jeptiška
- B. Bridel - Co Bůh Člověk
- Ezop - Bajky
- F. Villon - Závěť
- G. Boccaccio - Dekameron
- G. Chaucer - Canterburské povídky
- Karel IV. - Vita Caroli
- Voltaire - Candide
- W. Shakespeare - Romeo a Julie

4. s teorií literatury
- Literární teorie I. (úvod do studia literatury, literární druhy)
- Literární teorie II. (literární žánry)
Literární teorie III. (vrstvy literárního díla - téma, jazyk, kompozice)
- Literární teorie - opakování (opakování znalostí z literární teorie)

5. s literaturou klasicismu
- Klasicismus (charakteristické znaky, umění klasicismu)

6. se známými spojeními pocházejícími z literatury
- Literatura - známá slovní spojení

7. s litraturou antiky
- Nejstarší literatury světa
- Epika a lyrika antického Řecka
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:03
Ċ
Baroko.pdf
(698k)
Magda Stivarová,
11. 5. 2009 3:06
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:03
Ċ
Magda Stivarová,
25. 3. 2010 7:29
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:03
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:03
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:04
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:04
Ċ
Magda Stivarová,
11. 5. 2009 3:06
ċ
JanAmosKomenský.notebook
(699k)
Magda Stivarová,
11. 5. 2009 3:32
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:04
Ċ
Magda Stivarová,
6. 9. 2009 5:52
ċ
Literatura-známáslovníspojení.notebook
(133k)
Magda Stivarová,
31. 8. 2009 11:52
ċ
Literárníteorie-opakování.notebook
(387k)
Magda Stivarová,
6. 9. 2009 7:49
Ċ
Magda Stivarová,
31. 8. 2009 12:23
Ċ
Magda Stivarová,
6. 9. 2009 6:48
Ċ
Magda Stivarová,
10. 11. 2009 5:39
Ċ
Magda Stivarová,
25. 3. 2010 7:28
Ċ
Magda Stivarová,
5. 9. 2009 6:31
Ċ
Magda Stivarová,
5. 9. 2009 6:31
ċ
Romantismus-opakování.notebook
(425k)
Magda Stivarová,
6. 9. 2009 5:57
Ċ
Magda Stivarová,
31. 8. 2009 10:34
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:05
Ċ
Magda Stivarová,
17. 5. 2009 9:05
Ċ
Magda Stivarová,
11. 5. 2009 3:05
Comments