Podpora výuky‎ > ‎Anglický jazyk‎ > ‎

Grammar

Tenses

Beginers:
časování slovesa to be: tvary_to_be.notebook

Past simple (minulý čas) - procvičování
Projděte si následující cvičení (otevírejte vždy v novém panelu)
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?02

Psaní celých vět: kladná věta, záporná věta, otázka. Zvolte v oddíle "siple past" Level 1 na příslušném řádku.
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/exercises

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/exercises -- zvolit SIMPLE PAST


Seznam nepravidelných  sloves s výslovností: (2x kliknout a slovo na stránce se přeloží do češtiny)
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/nepravidelna-slovesa/c2007022102-Anglicka-nepravidelna-slovesa.html

Present perfect (předpřítomný čas) - procvičování
Projděte si následující cvičení (otevírejte vždy v novém panelu)
http://helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/predpritomny/c2006080689--C-Cviceni--Predpritomny-a-minuly-cas.html
http://helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate/c2005121602-Present-Perfect-A.html
http://helpforenglish.cz/testy/pre-intermediate/c2006011202-Present-Perfect-B.html

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple#exercises - seznam cvičení, není nutno dělat vše, stačí pouze následující odkazy:
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?04
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?05
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?07
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-1
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-2
        http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-3


Tenses
You can test how well you know tenses in English here. tenses.notebook
Present Continuous.notebook
Present Simple.notebook

Present Simple: Rearrange given sentences into the chronological order. Daily_programme_rearange_sentences.notebook
Past Simple: Rearrange given sentences into the chronological order. Daily_programme_past-simple_rearange_sentences.notebook

matching irregular verb forms irregular verbs 1.notebook

Present Simple or Present Continuous?Present tenses.notebook

Names of tenses: Match the name of the tense with its example sentence: Tenses_matching_activity.notebook
Choose the correct tense to complete the sentence. Multiple choice activity: Tenses_past_simple_or_present_perfect_activity.notebook

Passive voice
Is the sentence using active or passive voice?
Active_Passive_sentences_choice_activity.notebook
Here you can see interactive demonstration of active and passive voice used with different tenses:
Passives_výklad_ukázka.notebook
Passives_výklad_ukázka_perfect.notebook

Relative clauses
Which conjunction is correct? Multiple choice activity:
Relative_clauses_multiple_choice_activity.notebook

Conditionals
Are the sentences using the first or the second conditional?
First_Second_conditional_choice_activity.notebook
Match the sentences to form corrrect sentencese using the first or the second conditional. First_second_conditional_matching_activity.notebook

Rearrange the sentences to make a story.
    Sentences using the first conditional:First_conditional_sentence_arrange_activity.notebook
    Sentences using the secondconditional:Second_conditional_sentence_arrange_activity.notebook

Modals
Put the words or phrases into the correct order:Modals_word_order_activity.notebook

Verb patterns
Multiple choice activity - choose the correct verb form:
Verb_patterns_activity.notebook
Verb_patterns_2_activity.notebook

ċ
Active_Passive_sentences_choice_activity.notebook
(261k)
Pavla Zagorová,
28. 8. 2009 3:35
ċ
Daily_programme_past-simple_rearange_sentences.notebook
(295k)
Pavla Zagorová,
24. 6. 2009 6:33
ċ
Daily_programme_rearange_sentences.notebook
(227k)
Pavla Zagorová,
23. 6. 2009 1:27
ċ
First_Second_conditional_choice_activity.notebook
(261k)
Pavla Zagorová,
28. 8. 2009 5:04
ċ
First_conditional_sentence_arrange_activity.notebook
(241k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:11
ċ
First_second_conditional_matching_activity.notebook
(909k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:12
ċ
Modals_word_order_activity.notebook
(4245k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:17
ċ
Passives_výklad_ukázka.notebook
(1509k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:19
ċ
Passives_výklad_ukázka_perfect.notebook
(1506k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:20
ċ
PresentContinuous.notebook
(236k)
Daniel Vybíral,
18. 6. 2009 4:18
ċ
PresentSimple.notebook
(237k)
Daniel Vybíral,
18. 6. 2009 4:18
ċ
Presenttenses.notebook
(233k)
Daniel Vybíral,
29. 6. 2009 2:20
ċ
Relative_clauses_multiple_choice_activity.notebook
(230k)
Pavla Zagorová,
28. 8. 2009 3:17
ċ
Second_conditional_sentence_arrange_activity.notebook
(241k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:12
ċ
Tenses_matching_activity.notebook
(243k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:47
ċ
Tenses_past_simple_or_present_perfect_activity.notebook
(230k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:47
ċ
Verb_patterns_2_activity.notebook
(230k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:45
ċ
Verb_patterns_activity.notebook
(230k)
Pavla Zagorová,
31. 8. 2009 23:45
ċ
irregularverbs1.notebook
(1087k)
Daniel Vybíral,
26. 6. 2009 5:26
ċ
tenses.notebook
(240k)
Daniel Vybíral,
1. 6. 2009 2:48
ċ
tvary_to_be.notebook
(1744k)
Pavla Zagorová,
9. 9. 2009 4:41
Comments