Řešení cvičné pololetní písemky

Přeložte:
1. Včera jsem se díval na film v televizi.
I watched a film on TV yesterday. / I saw a film on TV last night.
Yesterday, I watched a film on TV. / Last night, I saw a film on TV.
2. Nepil žádnou kávu, ale pil čaj.
He didn't drink any coffee, but he drank tea.
3. Minulý rok jsme letěli do Ameriky.
Last year, we flew to America.
4. Četli jste tu knihu?
Did you read the ( /that) book?
5. Uměl jsem psát, když mi bylo pět, ale neuměl jsem řídit auto.
I could write, when I was five, but I couldn't drive a car.

Doplňte předložky:
6. My birthday is _on_ 21 December, which is _in__ winter. This year it is _at__ the weekend. I have a party _on_ Saturday _at_ 5 o'clock. See you _in_ 2010.

Doplňte tvary sloves:
7. cut      --cut------      --cut---------        --řezat, krájet----
8. -fall -    fell             --fallen---------      --padat, spadnout----
9. -forget--    -forgot-    forgotten            --zapomenout -----------
10. -break-   -broke-    -broken-             zlomit, rozbít


ZPĚT NA ZADÁNÍ PÍSEMKY
Comments