CVIČNÁ POLOLETNÍ PÍSEMKA - 2. ročník

Přeložte:
1. Včera jsem se díval na film v televizi.
2. Nepil žádnou kávu, ale pil čaj.
3. Minulý rok jsme letěli do Ameriky.
4. Četli jste tu knihu?
5. Uměl jsem psát, když mi bylo pět, ale neuměl jsem řídit auto.

Doplňte předložky:
6. My birthday is ____ 21 December, which is _____ winter. This year it is _____ the weekend.
    I have a party ____ Saturday ____ 5 o'clock. See you ____ 2010.

Doplňte tvary sloves:
7. cut      --------      -----------      -------------
8. ------    fell          -----------      -------------
9. ------    ---------     forgotten    -------------
10. -----   ----------    ------------     zlomit, rozbít


řešení

Podřízené stránky (1): Řešení cvičné pololetní písemky
Comments