Cvičná písemka 1. roč - červen

První část - přeložte:
 1. Jana vstává každý den v 5 hodin ráno, ale James nemusí vstávat brzy.
 2. Nechodíme často do restaurace.
 3. Máš rád počítačové hry? Ano, mám.
 4. Dům mého bratra je velmi velký.
 5. Joe má mobilní telefon, ale nemá v něm slovník.
 6. Líbí se mi (mám rád) tvá sestra. Je vysoká, štíhlá a má krátké rovné vlasy.
 7. Umíte hrát na klavír? Ne, neumím.
 8. Ona ji nemá ráda.
 9. Mohl bych, prosím, otevřít okno?
 10. Jaké zkušenosti máte a jakou práci chcete?
Druhá část - doplňte:
 1. They have a lot ___ common. They are both young and hard-working. ______ favourite color is blue.
 2. My uncle is ___ postman.
 3. I'm a teacher. I __________ (not have to) get up very early.
 4. She ____ (be) a student but they ________ (be not).
 5. A babysitter has to be good ________ children.
 6. We want to go ___ the cinema. The film starts ___ eight o'clock ___ the evening.
 7. Jenifer ________ (not live) in London, she _________ (live) in New York.
 8. _________ your name?
 9. This is my brother_________ car.
 10. I have a new garden. _______ garden is not very big, but it is green.řešení:
První část - přeložte:
1. Jane gets up at 5 o'clock in the moring every day, but James doesnť have to get up early.
2. We don't often go to the restaurant.
3. Do you like computer games? Yes, I do.
4. My brother's house is very big.
5. Joe has got a mobile phone, but he hasn't got a dictionary in it. nebo Joe has a mobile phone, but he doesn't have a dictionary in it.
6. I like your sister. She is tall, slim and she has got short straigt hair.
7. Can you play the piano? No, I can't.
8. She doesn't like her.
9. Could I open the window, please?
10. What experience have you got and what type of job do you want? nebo What experience do you have and what type of job do you want?

Druhá část - doplňte:
 1. in ... Their
 2. a
 3. don't have to
 4. is ... aren't
 5. with
 6. to ... at ... in
 7. doesn't live ... lives
 8. What's
 9. 's
 10. The

Comments