Blog projektu‎ > ‎

Proběhla projektová konference

přidáno: 14. 12. 2008 7:37, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 19. 12. 2008 11:11 ]
Ve dnech 12. 12 a 13. 12. 2009 proběhla avizovaná projektová konference.
Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou se ve dnech 12.- 13. prosince 2008 zúčastnili workshopu  i zástupci regionálních firem, členů hospodářské komory, a to v návaznosti na zaměření studijních oborů podnikatelské školy. Stavební firmu Metrostav, a.s., zastupoval Ing. Libor Chlopčík, ředitel oblasti Moravskoslezský kraj, firmu 3B Invest, a.s., paní Stanislava  Závodná, ředitelka Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích.  
Výstupem společného jednání a konzultací se sociálními partnery bylo formulování stěžejních požadavků zástupců z praxe  na výstupní znalosti a dovednosti absolventa střední školy se studijním zaměřením na pozemní stavitelství a služby v cestovním ruchu,   které budou následně zapracovány do postupně vytvářených výukových materiálů. 
Pro uplatnění absolventa v oblasti stavebnictví byly regionálním ředitelem stavební firmy Metrostav, a.s., formulovány tyto konkrétní požadavky:
- orientace v odborných výkresech, dovednost projektovat v kreslících programech, 
- schopnost vytvořit výkaz  výměr, vytvořit základní harmonogram výstavby vč. orientace v postupu výstavby, 
- znalost problematiky kolaudace a s ní související dokumentace, 
- nutnost orientace v aktuální nabídce stavebních materiálů, 
- znalost požadavků dle zákona 137/2006 Sb.(požadavky na nabídku do soutěží o zakázku), znalost hlavních požadavků soukromých
 investorů.       

Pro uplatnění absolventa v oblasti služeb v cestovním ruchu, včetně služeb poskytovaných hotelovým zařízením, byly ředitelkou Hotelu Petr Bezruč formulovány tyto konkrétní požadavky:
- připravenost komunikovat  s hostem v cizích jazycích, 
- znalost komplexu služeb hotelové recepce, rezervačních systémů na úseku ubytování, schopnost vyřizovat reklamace hostů,
- dovednost využívat informační technologie při poskytování služeb, při vyřizování administrativy,  
- orientovat se v předpisech o bezpečnosti hostů a ochraně jejich majetku,
- orientovat se v zásadách a pravidlech obsluhy,
- schopnost aplikovat pravidla společenského chování, estetické zřetele, základy psychologie a komunikace na vysoké úrovni.   

Součástí konference byly i prezentace o projektu a o možnostech tvorby výukových materiálů. Součástí prezentací byly i poznatky získané z prvního dotazníkového šetření mezi žáky školy. Proto, aby vytvářené výukové materiály respektovaly požadavky vzdělávacích programů, požadavky praxe, ale i požadavky naších žáků, kteří jsou hlavním cílem projektu. 

Informace o našem projektu
Co použít pro tvorbu


Diskuse v průběhu prezentací i po jejich skončení pomohla ve stanovení cílů a postupů tvorby tak, aby byly co nejlepší z hlediska kvality, ale i efektivity.

Comments