Blog projektu‎ > ‎

Projektové partnerství

přidáno: 21. 9. 2009 1:07, autor: Libor Olbrich

Krajská hospodářská komora v Ostravě je partnerem PrimMat-Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek při realizaci grantového projektu „Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola.“

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kvalitní vzdělávání žáků středních škol podnikatelského zaměření se neobejde bez spolupráce s budoucími zaměstnavateli při tvorbě a aktualizaci obsahové náplně profilových odborných předmětů, s ohledem na požadavky budoucích zaměstnavatelů, je důležitým předpokladem kvalitního vzdělávání na odborné škole.Vytváření vzdělávacích programů korespondujících s požadavky praxe a spolupráce se sociálními partnery je jedinou cestou ke zkvalitňování výstupních kompetencí absolventů středních škol tohoto zaměření.

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., člen Krajské hospodářské komory, patří mezi ty školy, které se snaží od roku 1992 tento požadavek naplňovat. KHK je jediný subjekt v regionu, který zastřešuje podnikatele a může pomoci naší škole úspěšně zvládnou stanovené záměry a projektové cíle. Na základě spolupráce se sociálními partnery jsou postupně vytvářeny elektronické výukové materiály a e-learningová podpora výuky, což bude využíváno i dalšími středními školami a poslouží zároveň jako příklady dobré praxe. Kvalitní připravenost absolventů podnikatelské školy pro vlastní podnikatelské aktivity za účelem rozvoje našeho regionu je společný cíl partnerské spolupráce Krajské hospodářské komory v Ostravě a PrimMat-Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., také při realizaci projektu podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR v rámci OP VK.
Comments