Blog projektu‎ > ‎

‎‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎Projektová konference‎‏‎‎‏‎

přidáno: 7. 10. 2009 22:39, autor: Libor Olbrich
16. 10. 2009 se uskuteční druhá konference/workshop k projektu. Konference vychází se situace, kdy jsou cíle projektu prakticky naplněny a dochází k jejich diseminaci.
Od 8:00 budou probíhat informativní přednášky a panely pro naše žáky - cílovou skupinu projektu - budou seznámeni s cíli a průběhem projektu, uvidí příklady zpracovaných materiálů (s kterými se setkávají i v běžné výuce). Na závěr budou podrobněji seznámení s vytvořenou sbírkou příékladů.
Od 13:00 bude konference zaměřena na účastníky z dalších škol. Budou předvedeny příklady objektů a podorbněji i vytvořená sbírka. Nejen po obsahové stránce, ale i filozofie tvorby, přístupnosti a podobně.
Všichni účastnící obdrží CD s Cvičebnicí z matematiky

Comments