Blog projektu‎ > ‎

‎‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎Konference k projektu "Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky‎‏‎‎‏‎

přidáno: 17. 10. 2009 9:49, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 15. 11. 2009 7:04 ]
Dne 16. 10. 2009 probíhala konference k výstupům průkopnického projektu "Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola", který realizuje naše škola od 1. listopadu 2008. V dopoledních hodinách byly konference zaměřena na žáky naší školy - naší cílovou skupinu, byly jím prezentovány obecné informace o OPVK a školním projektu. Rovněž byly žákům prezentovány vybrané výukové objekty a elektronická cvičebnice z matematiky.


V odpoledních hodinách konference pokračovala prezentací vybraných výukových objektů více než 60 pedagogům středních a základních škol z celého regionu. V první části konference Mgr. Libor Olbrich, manažer projektu, informoval účastníky o cílech projektu a provedl prezentaci jejich konkrétního naplnění. Byly představeny ukázky výukových objektů z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a odborných ekonomických předmětů. Druhá část konference patřila autorovi elektronické cvičebnice z matematiky, Mgr. Tomáši Kopcovi, který kolegům cvičebnici podrobně prezentoval, předvedl metodiku práce s touto pomůckou a vyvozoval její význam pro zkvalitnění domácí přípravy žáků střední školy. Pedagogové kladně hodnotili vysokou úroveň předvedených prezentací a přínos konference pro vlastní tvůrčí práci. Elektronická cvičebnice z matematiky byla předána všem účastníkům konference.  
Na závěr proběhla diskuse pedagogů - tvůrců objektů nad přínosy a překážkami projektu. Rovněž se jednalo o udržitelnosti projektu.Comments