Blog projektu


První zpráva o udržitelnosti projektu

přidáno: 2. 3. 2011 3:16, autor: Libor Olbrich

Byla schválena první zpráva o udržitelnosti projektu. Jak je vidět i z webových aktivit, projektové výstupy jsou stále živé.

Udržitelnost projektu

přidáno: 19. 1. 2010 6:12, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 19. 1. 2010 6:18 ]

Přestože byla podána závěrečná monitrovací zpráva a doba realizace projektu skončila projekt žije. Jak je vidět v posledních webových aktivitách (vlevo) jsou dále přidávány a upravovány výukové materiály. Účel projektu je tedy naplňován i nadále a prokazuje potřebnost a životaschopnost projektu.

Konference ICT v projektech a TOPík

přidáno: 25. 11. 2009 11:57, autor: Libor Olbrich

Dne 23. 11. 2009 byl náš projekt a jeho výstupy představen na Krajské konferencí ICT ve školních projektech v Ostravě.

ICT v projektech - prezentaceV rámci konference proběhlo i finále přehlídky projektů s ICT tématikou TOPík. S radostí musíme konstatoat, že náš projekt zaujal odbornou porotu a odnesl si třetí místo.

4. monitorovací zpráva

přidáno: 26. 10. 2009 23:17, autor: Libor Olbrich

Byla odevzdána čtrvrtá monitorovací zpráva projektu. Tato zpráva pokrývá období do září 2009.
Již nyní začíná prácve na závěrečné monitorovací zprávě, která bude vypracovávána v listopadu.

‎‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎Konference k projektu "Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky‎‏‎‎‏‎

přidáno: 17. 10. 2009 9:49, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 15. 11. 2009 7:04 ]

Dne 16. 10. 2009 probíhala konference k výstupům průkopnického projektu "Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola", který realizuje naše škola od 1. listopadu 2008. V dopoledních hodinách byly konference zaměřena na žáky naší školy - naší cílovou skupinu, byly jím prezentovány obecné informace o OPVK a školním projektu. Rovněž byly žákům prezentovány vybrané výukové objekty a elektronická cvičebnice z matematiky.


V odpoledních hodinách konference pokračovala prezentací vybraných výukových objektů více než 60 pedagogům středních a základních škol z celého regionu. V první části konference Mgr. Libor Olbrich, manažer projektu, informoval účastníky o cílech projektu a provedl prezentaci jejich konkrétního naplnění. Byly představeny ukázky výukových objektů z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a odborných ekonomických předmětů. Druhá část konference patřila autorovi elektronické cvičebnice z matematiky, Mgr. Tomáši Kopcovi, který kolegům cvičebnici podrobně prezentoval, předvedl metodiku práce s touto pomůckou a vyvozoval její význam pro zkvalitnění domácí přípravy žáků střední školy. Pedagogové kladně hodnotili vysokou úroveň předvedených prezentací a přínos konference pro vlastní tvůrčí práci. Elektronická cvičebnice z matematiky byla předána všem účastníkům konference.  
Na závěr proběhla diskuse pedagogů - tvůrců objektů nad přínosy a překážkami projektu. Rovněž se jednalo o udržitelnosti projektu.‎‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎Projektová konference‎‏‎‎‏‎

přidáno: 7. 10. 2009 22:39, autor: Libor Olbrich

16. 10. 2009 se uskuteční druhá konference/workshop k projektu. Konference vychází se situace, kdy jsou cíle projektu prakticky naplněny a dochází k jejich diseminaci.
Od 8:00 budou probíhat informativní přednášky a panely pro naše žáky - cílovou skupinu projektu - budou seznámeni s cíli a průběhem projektu, uvidí příklady zpracovaných materiálů (s kterými se setkávají i v běžné výuce). Na závěr budou podrobněji seznámení s vytvořenou sbírkou příékladů.
Od 13:00 bude konference zaměřena na účastníky z dalších škol. Budou předvedeny příklady objektů a podorbněji i vytvořená sbírka. Nejen po obsahové stránce, ale i filozofie tvorby, přístupnosti a podobně.
Všichni účastnící obdrží CD s Cvičebnicí z matematiky

Kontrola projektu

přidáno: 29. 9. 2009 6:37, autor: Libor Olbrich

Ve čtvrtek 24. 9. 2009 proběhla kontrola projektu řídícím orgánem přímo ve škole.

Projektové partnerství

přidáno: 21. 9. 2009 1:07, autor: Libor Olbrich


Krajská hospodářská komora v Ostravě je partnerem PrimMat-Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek při realizaci grantového projektu „Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola.“

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kvalitní vzdělávání žáků středních škol podnikatelského zaměření se neobejde bez spolupráce s budoucími zaměstnavateli při tvorbě a aktualizaci obsahové náplně profilových odborných předmětů, s ohledem na požadavky budoucích zaměstnavatelů, je důležitým předpokladem kvalitního vzdělávání na odborné škole.Vytváření vzdělávacích programů korespondujících s požadavky praxe a spolupráce se sociálními partnery je jedinou cestou ke zkvalitňování výstupních kompetencí absolventů středních škol tohoto zaměření.

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., člen Krajské hospodářské komory, patří mezi ty školy, které se snaží od roku 1992 tento požadavek naplňovat. KHK je jediný subjekt v regionu, který zastřešuje podnikatele a může pomoci naší škole úspěšně zvládnou stanovené záměry a projektové cíle. Na základě spolupráce se sociálními partnery jsou postupně vytvářeny elektronické výukové materiály a e-learningová podpora výuky, což bude využíváno i dalšími středními školami a poslouží zároveň jako příklady dobré praxe. Kvalitní připravenost absolventů podnikatelské školy pro vlastní podnikatelské aktivity za účelem rozvoje našeho regionu je společný cíl partnerské spolupráce Krajské hospodářské komory v Ostravě a PrimMat-Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., také při realizaci projektu podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR v rámci OP VK.

Třetí monitorovací zpráva

přidáno: 25. 7. 2009 9:40, autor: Libor Olbrich   [ aktualizováno 25. 7. 2009 9:46 ]

Byla schválena třetí monitorovací zpráva.
Zároveň bylo vystaveno více než 50% výukových objektů, vytvářených v rámci projektu.

Postup práce na projektu

přidáno: 2. 5. 2009 11:13, autor: Libor Olbrich

29. 4. 2009 byla odevzdána druhá monitorovací zpráva.
Zároveň je na stránkách projektu vystaveno již více než 15% výukových materiálů.

1-10 of 20